Tolmácsvizsga

A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézete (a továbbiakban GI) az oktatási miniszter XXXV/644/2000. sz. engedélye alapján félévente tolmácsvizsgát szervez német nyelvből. A sikeres vizsga után a GI államilag elismert bizonyítványt állít ki. A vizsga szakmai koordinátora Dr. Radványi Zsuzsanna, tartalmi kérdésekkel ill. bármilyen további kérdéssel őt kereshetik a e-mail címen.

A legközelebbi tolmácsvizsga időpontja: 2023. június 9. 9 óra
Helye: Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézete
Debrecen Egyetem tér 1. Főépület I. emelet 133/1-es terem

jelentkezési határidő: 2023. június 4.

A vizsgára való jelentkezés határideje (postabélyegző dátuma): 

A jelentkezés módja:

  • 1 db kitöltött, aláírt jelentkezési lap, letölthető ITT.
  • igazolás a banki átutalásról

A jelentkezési lapot a Germanisztikai Intézet postacímére kell küldeni (Debreceni Egyetem, BTK Germanisztikai Intézet, 4002 Debrecen, Pf. 400. ) kérjük a borítékra írják rá, hogy “Tolmácsvizsga német nyelvből”.

A vizsga díja:
Komplex vizsga: 50.000 Ft

A vizsgadíjat banki átutalással lehet befizetni.

Címzett: Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet
Számlaszám: 11738008-21489815

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és az Intézet munkaszámát (1MW2 BBB0 TOVI 247) , valamint azt, hogy “tolmácsvizsga német nyelvből”. A jelentkezési laphoz mellékelni kell az átutalásról egy másolatot.

A vizsga részei:

1. Írásbeli vizsga:

A vizsga 3 részből áll:
a) magyar nyelvű szöveg fordítása német nyelvre szótárral
b) német nyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre szótárral
c) német nyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre szótár nélkül

Mindhárom szöveg terjedelme kb. 1-1 gépelt oldal
A vizsga időtartama 3 óra.

2. Szóbeli vizsga:

  • beszélgetés német nyelven aktuális közéleti és kulturális témákról
  • kb. 1 gépelt oldalnyi német nyelvű szöveg (követő) tolmácsolása magyar nyelvre
  • kb. 1 gépelt oldalnyi magyar nyelvű szöveg (követő) tolmácsolása német nyelvre
  • párbeszéd tolmácsolása
  • írott német nyelvű szöveg szóbeli fordítása felkészülés nélkül (“blattolás”)

A vizsga időtartama kb. 30 perc.

A vizsga értékelése:

A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó mind az írásbeli, mind a szóbeli részből legalább 65%-os eredményt ér el. A vizsga letétele után a vizsgázó hivatalos bizonyítványt kap, amely tartalmazza az írásbeli és szóbeli vizsga részeredményeit is.

Fontos tudnivalók:

  • A vizsga egy alkalommal halasztható hivatalos igazolás bemutatása mellett. A vizsgán való indokolatlan meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat visszafizetni nem tudjuk.
  • 2009. október 1-vel az eddig használatos tolmács igazolvány megszűnt. A tolmácsoláshoz azonban továbbra is szükséges a sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány. Általános fordító képzettség/képesítés a magyar jogrendszerben nem létezik. Az írásbeli vizsga sikeres letétele sem jogosít senkit a SZAKfordító igazolvány megszerzésére. Ez másoddiplomás képzéssel szerezhető meg.

Az elkészült bizonyítványát az alábbi módon veheti át:

Személyesen:
A vizsgázó a bizonyítványát a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetében ügyfélfogadási időben, személyesen veheti át érvényes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél felmutatásával.

Meghatalmazott útján:
Amennyiben a vizsgázó a bizonyítványát személyesen nem tudja átvenni, úgy meghatalmazás útján – meghatalmazás felmutatásával – átvehető a bizonyítvány. Ehhez két tanú által hitelesített, írásos meghatalmazás kitöltése szükséges. A meghatalmazott a meghatalmazás leadásával és személyi igazolványa felmutatásával járhat el.

Meghatalmazás letöltése ITT.

Postai úton:
A bizonyítvány postázását írásban kell kérvényezni a vizsgahely felé. A kérvény megérkezését követően a vizsgahely postázza a bizonyítványt. A postai költség a vizsgázót terheli! A postázáshoz 1 db saját névre megcímzett, tértivevényhez felbélyegzett (érd. a postán, kb. 1.390 Ft értékben), A4-es méretű bélelt boríték (F/16 típusú) szükséges.
Postázási cím: Debreceni Egyetem, BTK Germanisztikai Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A postán megrongálódott vagy elveszett vizsgabizonyítványokért felelősséget nem vállalunk!

Ajánlott irodalom

Írásbeli rész:
Csatár, P., Farkas, O., Iványi Zs., Molnár, A., Barna, J.: Übersetzungswerkstatt. Ein praxisorientiertes Übungsbuch. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006.

Klaudy, K., Salánky, Á.: Német-magyar fordítástechnika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

Horváthné Lovas Márta: Nyelvtan központú tesztek és fordítások a német írásbeli nyelvvizsgákhoz. Padlás Nyelviskola Könyvkiadó: Sopron. (é.n.)

Stolpersteine, Fallgruben: Springreiten ins Deutsche. Ein Übersetzungstraining für Fortgeschrittene. Szerk. Baksay, S. et. al. Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1998.

Szóbeli rész:
Szabari, K.: Tolmácsolás: bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába. Budapest: Scholastica, 2002.

Gulyás, R., Kelemen, É., Papp, N., Szabari, K.: Amit a tolmácsolásról tudni kell: útmutató tolmácsoknak. Budapest: MFE, 2011.

Gulyás, R. (et. al.): Önfejlesztő gyakorlatok tolmácsok részére. Budapest: MFE, 2005.

A vizsga szakmai koordinátora Dr. Radványi Zsuzsanna, tartalmi kérdésekkel ill. bármilyen további kérdéssel őt kereshetik a e-mail címen. Fogadóóra a szorgalmi időszakban (2023. szeptember 01. – december 05. között):  csütörtökön 11:30 -12.30, Debreceni Egyetem Főépület, I. emelet 131/2 szoba.

Frissítés dátuma: 2023.04.18.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.