Vizsgaidőszak

A 2019/20-as tanév 2. félévi vizsgaidőszaka: 2020. május 4. – 2020. augusztus 31.

A veszélyhelyzetre tekintettel a tavaszi félévet követően egyes hallgatói tevékenységek teljesítésére 2020. augusztus 31. napjáig kerülhet sor, amely hallgatói tevékenységek a 2019/2020. tanév tavaszi félévére vonatkoznak. Az aktuális helyzetben a vizsgák tartalmi és formai követelményei módusolhatnak, erről külön tájékoztatást kapnak az adott vizsga leírásánál. Ezen határidő letelte után már nincs vizsgáztatási lehetőség, kivéve az egyéni vizsgarendre engedélyt kapott hallgatók esetén. Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze le a Neptunban, hogy a szorgalmi időszakban megszerzett gyakorlati jegyei illetve a vizsgaidőszakban megszerzett jegyei be vannak-e írva.

A vizsgaidőpontokat a Neptunban találjátok.

A Neptunban a szóbeli vizsgáknál megadott “vizsga vége” időpont tájékoztató jellegű, az adott vizsganapra jelentkezett hallgatók létszámától és az egyes feleletek hosszától függően jelentősen eltérhet a megadottól. Az írásbeli vizsgákhoz a tantermeket az intézeti faliújságon írjuk majd ki, de sok esetben a Neptunban is megtaláljátok. A szóbeli vizsgák helye általában az oktatók irodája, ettől eltérő esetekben szintén az intézeti faliújságon tesszük közzé a vizsga helyét.

A kari honlapon  továbbá a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában megtaláljátok az információkat a vizsgaidőszakkal kapcsolatban, kérek mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el!

Külön kiemelném a vizsgajelentkezési határidőket: 1. a vizsgára való feljelentkezés a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig lehetséges, 2. a vizsgáról való lejelentkezés a vizsgát megelőző munkanap 0.00 óráig lehetséges. Példák: A.) szerdai vizsganap esetén: 1. feljelentkezni a vizsgára kedd déli 12 óráig lehet, 2. lejelentkezni a vizsgáról kedd 0.00 óráig (= hétfő 24.00 óra) lehet, tehát a lejelentkezési határidő 12 órával rövidebb, mint a feljelentkezés. B.) hétfői vizsganap esetén: 1. feljelentkezni a vizsgára péntek déli 12 óráig lehet, 2. lejelentkezni a vizsgáról péntek 0.00 óráig (= csütörtök 24.00 óra) lehet.

Ne felejtsétek el, hogy azon vizsgaalkalmak, amelyekre feljelentkeztetek, de nem jelentetek meg, beleszámítanak a vizsgák számába! Tehát aki nem jelentkezik le időben egy vizsgaalkalomról, de nem jön el, “nem jelent meg” bejegyzés kerül a Neptun-rendszerbe, amivel elveszít a hallgató egy vizsgalehetőséget, továbbá igazolatlan távolmaradásként pénzügyi vonzata is van!

Minden olyan ügyben, ami nem csak a szakot érinti, hanem általában a BTK hallgatóit, a TO az illetékes!

Vizsgára csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek nincs a Kar felé pénzügyi tartozása!

Csak olyan hallgató vizsgázhat, aki fel van az adott vizsganapra jelentkezve a Neptunban!

Ugyanabból a tárgyból tett harmadik és további vizsga (ismételt tantárgyfelvétel esetén is, tehát akkor, ha az első két alkalom – elégtelen vagy “nem jelent meg” bejegyzés  – korábbi vizsgaidőszakban volt!) esetében UV-díjat kell fizetni (lsd. térítési és juttatási szabályzat).

Ha nem fizetitek be időben az UV-díjat és emiatt nem tudtok egy adott vizsganapra feljelentkezni, a Germanisztikai Intézetnek nincs joga engedélyezni a vizsgát! Kérjük, hogy ez ügyben ne keressétek az oktatókat! Csak akkor jöhettek vizsgázni, ha a Neptunban fel vagytok jelentkezve! Ezért az UV-díj átutalását mindenki időben intézze!

Ne feledjétek, hogy kollokviumok esetében legalább 2, szigorlatok és alapvizsgák esetében legalább 4 naptári napnak el kell telni az ismétlő vizsga előtt. Tehát a szóbeli vizsgák esetében ha valaki egy utolsó vizsgahétre meghirdetett vizsgát első időpontnak választ, annak nem lesz lehetősége ismételni! Az írásbeli vizsgáknál létszámkorlátozás nincs, minden írásbelinél 3 időpont van megadva, nem lesz több időpont, tehát aki a harmadik időpontra jön el első vizsgaként, az szintén számoljon azzal, hogy nem lesz lehetősége ismételni!

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás miatt különeljárási díjat kell fizetni, ezért ha megjelentetek a vizsgán, minden esetben kerüljön be jegy (az elégtelen is) a Neptunba, akkor is, ha nem elégtelen a jegy, de azt javítani szándékoztok, ezért felvesztek egy következő vizsgaalkalmat! Sikeres vizsga javítása esetén mindig a később szerzett eredmény az érvényes, még akkor is, ha az rosszabb az első érdemjegynél!

Frissítés dátuma: 2020.04.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.