2018-19-1. félév OMA Tantárgyleírás

I. évfolyam

BTNM151OMA Bevezetés a modern germán filológiába_HU    Bevezetés a modern germán filológiába_DE

BTNM101OMA Írásbeli kommunikáció 1. Schriftliche Kommunikation 1.

BTNM141OMA   A német nyelv grammatikája 1.  Grammatik 1. DE

BTNM142OMA  A német nyelv grammatikája 2. (Nomen)                        Grammatik_2._

BTNM111OMA Verbális kommunikáció 1.  Verbale Kommunikation 1.

BTNM121OMA      Fonetika 1.             Übungen zur Phonetik 1.

BTNM131_OMA Országismeret 1.  Landeskunde 1.

BTNM221OMA    Irodalmi szövegelemzés 1.   Lesen literarischer Texte1.

BTNM241_OMA Bevezetés a nyelvtudományba 1. Methoden der Sprachlehrforschung 1.

II. évfolyam

BTNM243OMA    Nyelvi változatok Sprachvarietäten des Deutschen

BTNM223OMA Irodalmi szövegelemzés 3.  Lesen literarischer Texte 3.

BTNM143OMA A német nyelv grammatikája 3.      Grammatik 3.

BTNM201OMA Kommunikációs technikák 1.  Kommunikationstechniken 1.

BTNM211OMA Irodalomtörténet 1.  Literaturgeschichte_1

III. évfolyam

BTNM431OMA Szöveg: recepció és produkció    Text Rezeption und Produktion deutsch          

BTNM207OMA Bevezetés a kultúratudományba ea.  Einführung in die Kulturwissenschaft

BTNM208OMA A kultúra jelenségei   Phänomene der Kultur DE

BTNM231OMA Az irodalomtudomány módszerei 1.  Methoden der Literaturwissenschaft 1.

BTNM241OMA   A nyelvtudomány módszerei 1.     Methoden der Sprachlehrforschung 1.

BTNM811OMA Tantárgypedagógia 1. Basisdidaktik Deutsch als Fremdsprache I.

IV. évfolyam

BTNM311OMA Korszakok, szerzők, műfajok ea.  Epochen, Autoren, Gattungen

BTNM312OMA Korszakok, szerzők, műfajok 1.  Epochen_Autoren_Gattungen 1.

BTNM413OMA Kontrasztív grammatika1 - Morfológia ea. Morphologie Vorlesung

BTNM414OMA Kontrasztív grammatika 1. - Morfológia szem.         Morphologie Seminar

BTNM651OMA Általános fordítástechnika 1.           Übersetzungstraining 1: Deutsch-Ungarisch

BTNM555OMA Interkulturális kommunikáció 1. ea.   Interkulturelle Kommunikation (Vorlesung)

BTNM556OMA Interkulturális kommunikáció szem.           Interkulturelle Kommunikation Seminar

BTNM812OMA Nyelvpedagógia 1.               Sprachpädagogik 1

V. évfolyam

BTNM551OMA Interkulturalitás 1.                 Interkulturaliät 1.

BTNM552OMA. Interkulturalitás 2.                Interkulturalität 2.

BTNM613OMA       A mai német nyelv pragmatikája                    Pragmatik des heutigen Deutsch

BTNM615OMA        A mai német nyelv szemantikája                  Die Semantik des heutigen Deutsch

BTNM513OMA       A kultúra elméletei ea.                                   Theorien_der_Kultur

BTNM514OMA        A kultúra elméletei szem.                              Theorien der Kultur Seminar

BTNM533OMA       Irodalom és más médiumok 1.               Literatur und andere Medien 1.

Szabadon választható tárgyak:

BTNM543OMA Szabadon választható / Projektmenedzsment

BTNM540OMA  Kortárs irodalom és kultúra Zeitgenössische Literatur und Kultur

OMA szakos hallgatóknak Erőszak és bántalmazás, társadalmi kirekesztettség hatásai a tanulásra

OMA szakos hallgatóknak Különbségkezelés és érzelmi intelligencia: problémák, lehetőségek, megoldások

BTNM542OMA  Emelt szintű nyelvgyakorlat                   Emelt szintű nyelvgyakorlat DE

 

Frissítés dátuma: 2022.03.28.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.