Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Rólunk

A Germanisztika alapszak német szakiránya az általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltségen és a magas szintű nyelvtudáson túl a német nyelvre, kultúrára, irodalomra vonatkozó ismereteket nyújt. A német a leggyakrabban beszélt idegen nyelv az Európai Unióban, ez növeli a végzettek elhelyezkedési esélyeit: az idegenforgalomban, a gazdasági életben, kulturális intézményekben, önkormányzatoknál, tömegkommunikációs szerveknél.

(Forrás:http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=33&kpzt=2&kepzes=A)

Bemutatkozó anyagunk letölthető innen.

Az Intézet története

A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének története az egyetem alapításáig nyúlik vissza. Az első tanévet 1914 őszén megkezdő egyetem szakjai között megtalálhatjuk a német nyelv és irodalom szakot is, melynek vezetője Huss Richárd professzor volt, egészen 1941-ben bekövetkezett haláláig. Még az 1920-as években is csupán három idegen nyelvű tanszék működött az egyetemen (a modern nyelveket tekintve): a német nyelv- és irodalom, török, ill. francia tanszék.

Már a második világháborút megelőző időszak sem telt eseménytelenül: az 1920-as évek végén Debrecenben is antiszemita tüntetések, előadások, verekedések zajlottak. A gazdasági válság szele is elérte Debrecent: tanszékeket szüntettek meg, vontak össze, a költségcsökkentés érdekében elbocsátásokra, nyugdíjazásokra, áthelyezésekre is sor került.

Az egyetemi oktatást szüneteltetni kellett, mikor a második világháború alatt 1944 márciusában a német hadsereg birtokba vette a főépületet. Nehéz körülmények között (fűtőanyag hiány, oktatóhiány…), de az év végén újra indulhattak az előadások, melyek hallgatósága pár hónap alatt újra elérte a háború előtti szintet.

A háború utáni politikai változások azonban ismét hatással voltak az egyetem életére. 1949 őszén először a nyelvi tanszékek összevonására került sor. A Modern Nyelvek Intézete Országh László vezetésével magába foglalta az angol, francia, német, olasz, orosz és román tanszékeket. Majd pár hónap múlva bejelentették a modern nyelvek oktatásának szüneteltetését. Ez azt jelentette, hogy az angol, francia, német és ol

asz szakos hallgatók kénytelenek voltak más szakot választani, hogy tanulmányaikat befejezhessék vagy más városban folytatták eredeti szakjukat.

1957-ben a politikai változások hatására újra előtérbe kerültek az idegen nyelvek, újraszerveződhetett Országh László vezetésével a Germán Nyelvek és Irodalmak Tanszéke is, mely az Angol és Német Tanszéket foglalta magába. Ez utóbbinak 1962-től Némedi Lajos volt a vezetője. Az oktatói létszám az évek folyamán fokozatosan emelkedett, kezdetben viszont 2 oktatóra hárultak az oktatási feladatok: német irodalmat Némedi Lajos, német nyelvészetet Gárdonyi Sándor tanított.

Az elkövetkező években hol tanszékcsoporti, hol intézeti keretek között működött a Német Tanszék, mindaddig, míg 1992 szeptemberében a hallgatói létszám intenzív emelkedése miatt (ehhez hozzájárult az orosz nyelv visszaszorulása is) önálló intézetté nem alakult, Germanisztikai Intézet néven.  Alá kezdetben három, majd 2006-tól (2 tanszék összevonásával) 2 tanszék tartozott/tartozik ma is: Német Nyelvészeti Tanszék és Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke.

(Forrás: A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története / szerk., [előszó] Papp Klára. –I-II. kötet. –Debrecen : Debreceni Egyetem BTK, 2014-2015.)
 Tanszékek Kiadványok Projektek Hírek

Comments are closed.