Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

PhD-képzés

A Germanisztikai Intézet a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő doktori iskolák közül az alábbiak működésébe kapcsolódik be:

DE Nyelvtudományok Doktori Iskola
Vezető: Dr. Tóth Valéria

Modern nyelvészeti program

Német nyelvészet alprogram
Vezető: Dr. habil. Csatár Péter

Elméleti nyelvészet alprogram
Vezető: Prof. Dr. Kertész András akadémikus

DE Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola

Magyar és összehasonlító irodalomtudományi program

Német irodalmi alprogram
Vezető: Dr. habil. Kovács Kálmán

További doktori iskolák a DE Bölcsészettudományi Karán

Comments are closed.