Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Erasmus + és Campus Mundi

Erasmus/ Campus Mundi ösztöndíjak 2019/2020

Erasmus+ tanulmányi célú mobilitás (részképzés)

A hallgatói pályázatok közül a 2019/2020-as tanév őszi félévére és a teljes tanévre vonatkozó tanulmányi célú mobilitási pályázat esetében a jelentkezési határidő 2019. március 30.

A pályázati kiírás itt található: http://mobi.unideb.hu/node/10638/lightbox2 magyar, http://mobi.unideb.hu/node/10640/lightbox2 angol nyelven.

A pályázati határidőt azért kellett ilyen korai időpontra tennünk, mert sok partnerintézménynél a nominálási határidő április közepe. A benyújtott pályázatok elbírálása után, a még mindig fennmaradó helyekre, ahová későbbi időpontig is lehetséges hallgatók nominálása, pótpályázat keretében folyamatosan fogunk befogadni pályázatokat a kiutazó hallgatói létszám maximalizálása érdekében.

Erasmus+ szakmai gyakorlat

Folyamatosan várjuk a hallgatók jelentkezését a szakmai gyakorlati célú Erasmus+ mobilitásokra vonatkozóan, akár a diplomaszerzést követő egy éven belül is. Pályázati kiírás: http://mobi.unideb.hu/node/10639/lightbox2  magyar, http://mobi.unideb.hu/node/10641/lightbox2 angol

Campus Mundi hallgatói ösztöndíjak

Kérem, hogy hívják fel a hallgatók figyelmét Campus Mundi program által nyújtott lehetőségekre is. A hallgatók a világ szinte bármely országába pályázhatnak részképzésre, szakmai gyakorlatra illetve mester- és phd hallgatók esetében rövid tanulmányutakra is, az Erasmus+ programhoz képest magasabb ösztöndíjakért. További információ: www.campusmundi.hu

Erasmus+ ösztöndíjakról Dr. Karl Katschthaler ösztöndíj-koordinátor tud felvilágosítással szolgálni a Germanisztikai Intézetben (Főépület 130-as iroda, email: karl.katschthaler@gmail.com)

 

Campus Mundi részképzés, freemover pályázati felület nyitva

A Campus Mundi programon belül a hallgatók már freemover mobilitásra is pályázhatnak, tehát külföldi részképzésre a küldő intézmény kapcsolatrendszerén kívül, saját maguk is kereshetnek fogadó egyetemet. A www.scholarship.hu pályázati felületen megnyitottuk a „Campus Mundi részképzés – freemover” pályázati folyamatot, így az érintett hallgatók mostantól tudnak pályázatot kezdeményezni.

 

A jelenlegi pályázati fordulóban a 2017/2018. tanév tavaszi félévére lehet pályázatot benyújtani, a felület 2018. március 30-ig lesz nyitva. A pályázati felhívás elérhető itt: http://www.tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez-20172018, a pályázati dokumentumok pedig itt: http://www.tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

 

Néhány fontos információ a freemover pályázattípussal kapcsolatban:

·         A pályázati feltételek és a bírálati szempontrendszer azonos a normál részképzés pályázattal (a külföldi tanulmányok beszámítása tehát ez esetben is alapfeltétel), a kötelező mellékletek köre bővül a fogadó egyetem által aláírt fogadó nyilatkozattal.

·         A freemover pályázatok formai értékelését és szakmai bírálatát a Tempus Közalapítvány kollégái végzik, ezzel igyekszünk tehermentesíteni a felsőoktatási intézményeket.

·         A küldő intézmény a szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás aláírásával nyilatkozik a hallgató támogatásáról vagy nem támogatásáról –  így olyan pályázó esetén, akit az intézmény nem támogat, az intézmény képviselője jelezze a dokumentumon, hogy nem támogatja a hallgató kiutazását. A pályázatok bírálatakor természetesen az intézmény képviselőjének nyilatkozata alapján döntünk a benyújtott pályázat támogathatóságáról vagy elutasításáról.

·         A tanulmányi eredményre vonatkozó pontszámításhoz szükségünk lesz a legutóbbi lezárt félév (2017-18/1) szakátlagaira, így kérem, aki ezt még nem küldte, szíveskedjen e-mailben megküldeni. Csatoltan küldöm hozzá a táblázatot.

 

A 2018/2019. tanévi freemover mobilitásokra is hamarosan megnyitjuk a pályázati felületet.

 

Pályázati Felhívás ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitásra a 2017/2018-as tanévben

Megpályázható partneregyetemek a Germanisztikai Intézet hallgatói számára: Salzburg, Augsburg, Paderborn, Rostock, Trier, Münster.

Az Erasmus + és a Campus Hungary ösztöndíjakról részletes információkat találtok az alábbi oldalakon:
http://www.campushungary.hu/

http://mobi.unideb.hu/

http://erasmus.unideb.hu/

Erasmus+ ösztöndíjakról Dr. Karl Katschthaler ösztöndíj-koordinátor tud felvilágosítással szolgálni a Germanisztikai Intézetben (Főépület 130-as iroda, email: karl.katschthaler@gmail.com)
Fogadóórája a 2016/17-es tanév 2. félévi szorgalmi időszakában:
előzetes e-mailes bejelentkezés alapján hétfő 9.00-10.00

Das Institut für Germanistik hat mit den Germanistikinstituten folgender Universitäten Erasmus-Verträge (Studentinnen- und Dozentinnenmobilität):

Comments are closed.