Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Választható tárgyak a BA-képzésben

Kérjük, hogy választás előtt nézzétek meg a tárgyak címét, tárgyleírását (lsd. itt lentebb), ott megtaláljátok, hogy mi lesz a tematika az adott kurzuson és mik a teljesítés feltételei és ezek alapján döntsétek el, hogy fel kívánjátok-e venni az adott tárgyat!
Ezen tárgyaknál a megadott limiteket csak indokolt esetben, oktatói engedéllyel módosítjuk. A köt. választható tárgyak ügyében sokan csak a tárgyfelvételi időszak legvégén, időnként szó szerint az utolsó órában döntenek, tehát azt javaslom mindenkinek, akinek nem sikerül a tárgyfelvételi időszak elején kötelezően választható tárgyat felvennie, az folyamatosan kísérje figyelemmel a létszámok alakulását, mert gyakran szabadulnak fel helyek a tárgyfelvételi időszakban.

A képzés során a kötelezően választható tárgyakból összesen minimum 15 kreditet kell teljesíteni. Figyeljetek arra, hogy a tárgyak eltérő kreditértékűek!

BA képzés 2017/18/1

Figyelem! Mivel a kötelezően választható tárgyak részben a első éveseket is érintik, ezért az első éves tárgyakkal együtt, szeptember 5-én kerülnek meghirdetésre.
Fontos tudnivalók az Emelt szintű nyelvgyakorlat órákról:
I. BA-s hallgatóknak ajánlott legalább egy ilyen tárgyat felvenni, mert e nélkül túl kevés lesz a féléves kreditszámuk.

Alapvizsga meglétével felvehető kötelezően választható tárgyak:
BTNM735BA Irodalmi szakszeminárium: A német nacionalizmus irodalma a 19. században
BTNM751BA Kulturális projektmenedzsment
BTNM736BA Kortárs irodalom és kulúra ea.

További kötelezően választható tárgyak (bármely évfolyamról felvehetők):
BTNM752_BA Emelt szintű nyelvgyakorlat: Német-magyar sajtószemle
BTNM718BA Emelt szintű nyelvgyakorlat: országismereti nyelvgyakorlat

Csak 2017-ben kezdett elsőéveseknek meghirdetett kötelezően választható tárgyak:
 – BTNM718BA Emelt szintű nyelvgyakorlat: Szövegértés
(Ez a tárgy korábban a BA-képzés része volt, ezért a korábban kezdett hallgatók már teljesítették).
– BTNM718BA Emelt szintű nyelvgyakorlat: Bécs kultúrtörténete

BA képzés 2016/17/2

Fontos tudnivalók az Emelt szintű nyelvgyakorlat órákról:
I. BA-s hallgatóknak ajánlott legalább 2 ilyen tárgyat felvenni, mert e nélkül túl kevés lesz a féléves kreditszámuk.
A “Sicher-tutorium” alcímű Emelt szintű nyelvgyakorlat órák a “Sicher” tankönyvhöz kapcsolódó gyakorló órák lesznek, amelyek 50 percesek, és a “Sicher” grammatikai részét gyakoroltatják. Tehát ajánlott ebből is minden elsőévesnek felvenni az egyik csoportot! (A Neptunban az Írásbeli komm. 2. c. tárgyat kell előbb felvenni, utána tudjátok a “Sicher-Tutorium”-t felvenni.)

Alapvizsga meglétével felvehető kötelezően választható tárgyak:
BTNM735BA/1 Irodalmi szakszeminárium: (Post-)Kolonialismus in Literatur und Hörspiel
BTNM735BA/2 Irodalmi szakszeminárium: Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft (időpontokkal frissítve febr. 12-én)
BTNM725BA Nyelv és gondolkodás (az óra tervezett időpontja szerda 18.00, de ez az első héten még változhat.)
BTNM751BA Kulturális projektmenedzsment

További kötelezően választható tárgyak (bármely évfolyamról felvehetők):
BTNM738BA Irodalom és más médiumok: irodalom és zene
BTNM756BA Emelt szintű nyelvgyakorlat (kedd 16-os és kedd 18-as csoport)
BTNM756BA Emelt szintű nyelvgyakorlat (hétfő 10-es csoport)
BTNM757BA Emelt szintű nyelvgyakorlat: Theaterworkshop in Varna
BTNM757BA Emelt szintű nyelvgyakorlat: Poetry Slam

Csak első éveseknek meghirdetett kötelezően választható tárgyak:
BTNM755BA: Emelt szintű nyelvgyakorlat: Sicher-Tutorium


BA képzés 2016/17/1

Tudnivalók az Emelt szintű nyelvgyakorlat órákról:
I. BA-s hallgatóknak ajánlott egyet felvenni, mert e nélkül túl kevés lesz a féléves kreditszámuk. Szintén javasoljuk az I. éves BA-s hallgatóknak egy-két kari szabadon választható tárgy felvételét. Mindezekről részletesen szó lesz a félév eleji tájékoztatón.
A BTNM727BA kódú tárgyat azok vehetik fel (első évesek és ismétlők) akik A német nyelv grammatikája 1. c. tárgyat is felveszik ebben a félévben, tehát előbb azt vegyétek fel valamelyik csoportban, utána tudtok a BTNM727BA tárgyra jelentkezni.
A BTNM718BA kódú tárgy csoportjait első évesek és A Német nyelv grammatikája 1. és 2. tárgyak ismétlői veheti fel.
Mindkét tárgy csoportjaihoz szűrő van beállítva. Ha gyanúsan nem megy fel a létszám, akkor ellenőrzöm a szűrőbeállítást, ez ügyben nem kell külön írnotok. Ha valaki a fent nevezett hallgatók közé tartozik és nem tudja felvenni, de látja, hogy többen felvették már, az jelezze nekem mailben.

Alapvizsga meglétével felvehető tárgyak:
Jelentés és nyelvi cselekvés 1.
BTNM735BA/3 Irodalmi szakszeminárium 1.: A kultúrák találkozása
BTNM735BA/4 Irodalmi szakszeminárium 2.: Kulturális transzfer
Kortárs irodalom és kultúra ea.

BA képzés 2015/16/2

Német filmtörténet: lsd. itt

Irodalmi szakszeminárium:
Titel: Mutterschaftskonzepte in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
Themen des Seminars sind die Mutterschaft und die Mutter- und Tochterfiguren im zeitgenössischen Generationenroman. Im Laufe des Semesters werden die TeilnehmerInnen Fachtexte lesen und als Beispiel werden ein Roman und ein Film aufgearbeitet.

Irodalom és más médiumok 1. csoport: Populäre Musik in den deutschsprachigen Ländern

Irodalom és más médiumok 2. és 3. csoport: Literatur und Film
Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die Studierenden mit den wichtigsten Kategorien und Methoden der Filmanalyse vertraut zu machen und dabei auch ihr Literaturverständnis zu fördern. Anhand ausgewählter Romane und Filme und durch die Analyse literarischer und filmischer Intermedialität soll ferner das Vokabular zur Beschreibung von literarischen Texten und zur Filmanalyse aufgebaut und erweitert werden.

A technomédiumok története: lsd itt

Emelt szintű nyelvgyakorlat: ez kurzus a kötelezően választható vagy a szabadon választható tárgyak közé beszámítható. Az előző félévhez hasonlóan ezt a kurzust első körben azok a hallgatók vehetik fel, akik már minimum 2. évesek, de még nincs meg az alapvizsgájuk vagy valamelyik alapvizsga-előfeltételük és ezért nagyon kevés szakos kreditet tudnak a kötelező tárgyakból felvenni. A Neptunban BTNM757BA  kódon találjátok.

Nyelv és gondolkodás 1.: lsd. itt

BA képzés 2015/16/1

Cornelia Gruber: Német filmtörténet
Csatár Péter: Jelentés és nyelvi cselekvés 1.
Cornelia Gruber: Interkulturális kommunikáció a tanításban – Landeskunde
Yanitsa Dimitrova: Interkulturális kommunikáció a tanításban – Landeskunde
Trippó Sándor: Irodalmi szakszeminárium: DDR – Vergangenheit in visuellen Medien
Pabis Eszter: Zeitgenössische Literatur und Kultur
Jana Walter: Irodalmi szakszeminárium: Nationalsozialismus in Deutschland
Majoros Krisztián, Sajgál Mónika: Emelt szintű nyelvgyakorlat
Knapp-Feld Ilona: A tanári szakma identitáskutatása

BA képzés 2014/15/2

Cornelia Gruber: Német színháztörténet
Cornelia Gruber: A technomédiumok története
Cornelia Gruber: Poetry Slam
Pabis Eszter: Irodalom és más médiumok
Horváth Andrea: Irodalmi szakszeminárium, témája: Schwarz/weiß: Zur kulturellen Bedeutung von Hautfarben. Tervezett időpont május 5.-7. Blockseminar-ként.
Kertész András: Nyelv és gondolkodás

BA képzés, 2014/15/1

Cornelia Gruber: Német filmtörténet
Csatár Péter: Jelentés és nyelvi cselekvés 2.
Majoros Krisztián: Nyelv és gondolkodás 1.
Interkulturális kommunikáció a tanításban (több oktató)
Jana Walter: Kreatives Schreiben
Pabis Eszter: Zeitgenössische Literatur und Kultur

BA képzés, 2013/14/2

Karnowski, Pawel: Übungen zur linguistischen Analyse 2.

Pethő Gergely: Deutsche Sozialkunde

Tóth Máté: Sprache und Denken 2.

Pabis Eszter: Literatur und andere Medien I.: Literatur und Film

Pabis Eszter: Zeitgenössische Literatur und Kultur

Kovács Kálmán: Irodalmi szakszeminárium: A német nacionalizmus irodalmi hagyománya

Kricsfalusi Beatrix: Német színháztörténet

Comments are closed.