Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Tudnivalók a limitekről

A limitek emeléséről (pl. várható időpontja) itt ezen az oldalon folyamatosan tájékoztatom majd a hallgatókat a tantárgyfelvétel során, kérem kísérjétek figyelemmel az információkat.

II. és III. évfolyamokon (BA és OMA is) nem lesz további emelés, ellenőrzéseim szerint mindenki fel tudta venni a kötelező tárgyakat illetve a 3. éves tárgyaknál a szakdolgozatíró szeminárium kivételével még mindenhol van hely.
Kérem, hogy aki még nem tudott felvenni valamilyen kötelező tárgyat, az mielőbb jelezze nekem mailben. Továbbá figyelmesen olvassátok el a tárgyütközésekre vonatkozó oldalt és annak megfelelően mielőbb jelezzétek felém mailben, ha indokolt tárgyütközésetek van!

I. évfolyamon
 kérem mind a BA, mind az OMA képzés hallgatóit, hogy indokolt tárgyütközéseket (pl. OMA-n a másik szakkal vagy pl. szakon belül ugyanazon időpontban volt már csak hely két tárgyra) mielőbb jelezzenek felém a “Tantárgyütközések esetén a teendők” rovatban leírtaknak megfelelően!
A első éves kötelező tárgyakon OMA és BA képzésen is ellenőriztem és szükség esetén emeltem a limiteket szeptember 8-án  pénteken délelőtt. Ellenőriztem  az összlétszámadatokat, hogy képzésenként hány fő kellett hogy felvegye az egyes tárgyakat. További limitemelés egyelőre nem lesz, a hétfői tájékoztató után egyeztetek azokkal, akik egyes kötelező tárgyakat nem tudtak még egyáltalán felvenni.

Felhívom minden hallgató figyelmét, hogy a “Kati néni tessék már limitet emelni ebben és ebben a csoportban” és a “betelt minden hely, tessék emelni” témájú e-mailekkel nem tudok mit kezdeni! Aki ilyen levelet ír nekem, az nem olvasta el az ezen az oldalon lentebb található tudnivalókat vagy nem értette meg! Ha limitet emelek, akkor azt bárki felveheti, tehát semmi garancia arra, hogy az a hallgató fogja felvenni, aki az emelést indokoltan kérte, másrészt pedig nem emelek limitet olyan tárgynál, amelyiknél még van hely valamelyik csoportban! Betelt csoportokba csak olyan hallgató kerülhet be, akinek indokoltan csak az az időpont jó és ezt igazolni is tudja (lsd. az indokolt ütközésekről szóló tudnivakókat)! Kötelező tárgyról senki nem fog lemaradni, de a limitemelésnek megvan a maga rendje, amit itt nyomon követhettek illetve lentebb olvashattok.

Általános tudnivalók a limitekről a szakos kötelező tárgyaknál: A kötelező tárgyaknál a tárgyfelvétel kezdetén mindig kicsit kevesebb hely van megnyitva, mint a várható évfolyamlétszám. Ennek fő célja az, hogy egyenletes csoportlétszámokat tudjunk kialakítani a tárgyfelvétel során. A tantárgyfelvétel során figyelemmel kísérjük a létszámok alakulását, ha betelt minden hely, fokozatosan emeljük a limiteket az egyenletes csoportlétszámok elérése érdekében. A BA-képzésben és az osztatlan képzésben több közös tárgy is van. Ezen tárgyaknál az érintett hallgatók a Neptunban csak a saját képzésük hallgatói eloszlását látják, azt nem, hogy a másik képzésen melyik időpontra hányan vannak már feljelentkezve. Én a Neptunban az összlétszám alakulását kísérem figyelemmel, továbbá azt is figyelembe kell vennünk, hogy az adott csoport milyen befogadóképességű tanteremben kapott helyet, ezen tényezők alapján dől el, hogy a meghirdetett létszámok betelte után melyik csoportnál tudunk limitet emelni és hány fővel. Ha egy tárgynál a tárgyfelvételkor azt látjátok, hogy mindegyik csoportban 0 marad a létszám, akkor ott technikai beállítási probléma adódott, ezért azt nem kell külön jeleznetek, figyelemmel fogom kísérni a felvételt és az ilyen eseteket igyekszem mielőbb korrigálni.

Limitek a BA képzés kötelezően választható tárgyainál (szakképzési modul tárgyai): Ezen tárgyaknál a megadott limiteket csak indokolt esetben, oktatói engedéllyel módosítjuk. Az eddigi félévekben azt tapasztaltuk, hogy a köt. választható tárgyak ügyében sokan csak a tárgyfelvételi időszak legvégén, időnként szó szerint az utolsó órában döntenek, tehát azt javaslom mindenkinek, akinek nem sikerül a tárgyfelvételi időszak elején kötelezően választható tárgyat felvennie, az folyamatosan kísérje figyelemmel a létszámok alakulását, mert gyakran szabadulnak fel helyek a tárgyfelvételi időszakban.

Toma Annamária

Comments are closed.