Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Szakdolgozatok leadásának menete

Leadási határidő a BA-képzésben 2018/19-es tanév 2. félévében:
2019. április 1. hétfő 12.00 óra

Maximum két hét halasztást lehet kérni, írásban a témavezetőnél, az alábbi formanyomtatványon. A témavezető által aláírt halasztási engedélyeket Toma Annamáriának kell leadni a 124/3-as irodában. Az engedélyen mindenképpen legyen rajta, hogy meddig kapott halasztást a hallgató.
A halasztási engedélyeket  2019.  április 1. hétfő 12.00-ig tudjuk elfogadni, aki ezen határidőig sem a dolgozatot, sem a halasztási engedélyt nem adja le, az nem vehet részt a 2019. május-júniusi államvizsgán!
Aki engedélyt kap a halasztásra, azok számára a szakdolgozat leadási határideje az, ami az engedélyen szerepel, de a végső határidő mindenképpen 2019. április 15. hétfő 12.00 óra!

Hogyan kell leadni a szakdolgozatot (minden képzésünk hallgatóira vonatkozik!):

A szakdolgozatot Toma Annamáriának kell leadni a 124/3-as irodában. Két példányt kell leadni számítógéppel szerkesztett formában, spirálkötésben. A DEA-ba való feltöltés (lsd. lentebb) biztosítja az elektronikus megőrzést, ezért adathordozón nem kell leadni a dolgozatokat. Az önálló munkáról szóló nyilatkozathoz a Tanulmányi Osztály honlapján lévő nyomtatványt kell használni! (Letölthető itt!) A nyilatkozatból egy-egy eredeti példányt bele kell köttetni a szakdolgozat két példányába.

A BA-képzés ill. Ötéves képzés rovatokban részletes leírást találtok a szakdolgozatokról. Kérem, hogy mindenki olvassa el azt alaposan és annak megfelelően hozza be leadni a szakdolgozatát! Hiányosságok, pontatlanságok esetében nem tudjuk átvenni!
A szakdolgozathoz csatolandó magyar és német nyelvű összefoglalást a szakdolgozat végére kell tenni, a bibliográfia vagy az esetleges mellékletek után. Figyeljetek arra, hogy a német nyelvű összefoglalást nem helyettesíti a tényleges szakdolgozat záró fejezete!

Saját érdeketekben javasoljuk, hogy a technikai intéznivalókat (nyomtatás, spirálozás, stb.) ne hagyjátok az utolsó pillanatokra, hiszen gyakran ott lépnek fel előre nem látott nehézségek!

A BA-képzés hallgatóinak a szakdolgozattal együtt le kell adni a konzultációkról szóló igazolólapot is, amelyen min. 6 igazolt konzultációnak kell szerepelnie!  A konzultáció igazolásához szükséges űrlap letölthető a honlapunk Hallgatóknak/BA képzés rovatából. A dokumentum neve: “A záródolgozati konzultáció igazolása”.

DEA-ba való feltöltés tudnivalói:

A dolgozatot fel kell tölteni a DEA-ba. A Tanulmányi Osztály az alábbi tájékoztatóban összefoglalta a tudnivalókat, figyelmesen olvassátok el!

A DEA-ba való feltöltéskor ki kell töltenetek egy elektronikus űrlapot is a DEA oldalán. Ezen az űrlapon szerepel három olyan rovat, amelynek a tartalmi helyességét a témavezető tudja megítélni. Ezek a rovatok az alábbiak:
Kulcsszavak:
A kulcsszavak száma 3 vagy 4 legyen! Mindegyiket külön rubrikában kell megadni a feltöltéskor. A kulcsszó a szakdolgozat témáját a lehető legjobban körülíró önálló szó vagy egyszerű szókapcsolat.
Tárgyszó:
a DEA tárgyszólistájából kell kiválasztani, nem kézzel beírni! Kiválasztásnál az adott tudományterületen belül a legrészletesebb leírási fokig kell elmenni, és csak azt megadni, külön a fő tudományterületet nem.
Absztrakt:
Az absztraktot német nyelven kell írni, egész mondatokban, összefüggő szövegként. Ne legyen hosszabb 200 leütésnél (szóközök nélkül), ez kb. 5 mondatnak felel meg.

A szakdolgozattal együtt kérjük, hogy adjatok le egy külön lapot is, amely tartalmazza, hogy a fentebbi 3 pontban mit kívántok megadni. Ezt a lapot a leadás előtt a témavezetővel át kell nézetni, szükség esetén ő jelzi, hogy mit kell benne javítani. A javított változatot alá kell íratni a témavezetővel és ezt az aláírt verziót kell leadni a szakdolgozattal együtt! Tehát figyeljetek arra, hogy időben kezdjétek el ennek intézését!

A DEA-s feltöltéskor figyeljetek az alábbiakra:
A témavezető nevét titulus nélkül kell megadni a DEA-s űrlapon!
A “szakdolgozat nyelve” rovatban a “német” nyelvet kell csak megadni!
A “szakdolgozat terjedelme” rovatban  a tényleges szakdolgozat utolsó oldalát kell megadni. Nem tartozik bele az irodalomjegyzék, a melléklet, a német és magyar nyelvű összefoglalás.

A TO-n le kell adni a DEA-s feltöltésről szóló igazolást is (részleteket lsd. a TO fentebb belinkelt tájékoztatójában). A feltöltött dolgozatok ellenőrzése folyamatosan zajlik a dolgozatok érdemjegyének beérkezése után, tehát értesítés a feltöltés elfogadásáról ill. javításáról csak a jegy megléte után várható.

Comments are closed.