Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

DMA képzésünk hallgatóinak

DMA képzés hallgatói figyelmébe:

Tárgyfelvételnél figyeljetek arra, hogy a specializáció egyes tárgyai két irányból, az MA szakos tárgyak felől is és a spec. felől is felvehetők a Neptunban. Nektek a specializáció felől kell felvenni! Kérem, hogy ellenőrizzétek le ezt a Neptunban és a spec-es tárgyakat (az órarendben meg van jelölve, melyek ezek) a spec. felől vegyétek fel!

A szakdolgozat terjedelme a TVSZ alapján a mesterképzésben mellékletek nélkül: 60.000 leütés, szóközök nélkül. Tehát nem számítanak bele a leütésszámba az alábbiak: Borító, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, német és magyar nyelvű összefoglaló, függelékek, önálló munkáról szóló nyilatkozat.
A fentebbiek kivételével az egyéb tudnivalók (pl. formai részletek, a leadás módja, idézetek, illusztrációk mennyisége, címlap feliratai, stb.) megegyeznek a BA-képzés záródolgozati tudnivalóival.
A leadási határidőt a félév során még pontosítjuk.

Ahogyan azt a mintatantervben is olvashattátok, a szabadon választható tárgyak min. 10  kredit értékben az alábbi módon vannak meghatározva:
“Szabályozottan választható ismeretek az alábbi mesterszakos képzések tantárgyai közül:
– Elméleti nyelvészet MA, Kommunikáció MA, Magyar nyelv és irodalom MA,Filozófiai MA kínála­tából
– és/ vagy valamely modern filológiai területen akkreditált mesterszakos képzés
– és / vagy a német nyelv, irodalom és kultúra szak nem választott specializációjának tárgyaiból
– egyéb, e célra felkínált germanisztikai tárgyak kínálatából”
Amennyiben kari modulként meghirdetett tárgyat választottatok ki, ami megjelenik a tárgyfelvételkor a Neptunban, írjátok meg nekem a felvenni  kívánt tárgy adatait és egyeztetem a tanszékvezetővel, hogy  beszámítható-e az MA képzésbe a tárgy. Amennyiben a kari egyéb MA  képzések kínálatából kívántok tárgyat felvenni, ami nem jelenik meg a  Neptunban tárgyfelvételkor, akkor töltsetek le a kari honlapról egy  utólagos tárgyfelvételi kérelmet, azt kitöltve hozzátok be hozzám még tárgyfelvételi időszakon belül!

Szilágyi Katalin

Comments are closed.