Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Félévkezdési tudnivalók OMA-s hallgatóknak

Figyelmesen olvassátok át a “Félévkezdés” c. rovatban található információkat! Ide csak azokat az információkat tesszük ki külön, amik speciálisan az OMA-képzés hallgatóit érintik. Az osztatlan képzés pedagógiai és pszichológia óráit az ottani órarendekben találjátok.

3. és 4. évesek szakmai szabadon választható tárgyai
A mintatanterv szerint az 5. félévtől félévenként 2 kredit szakmai szabadon választható tárgyat kell teljesíteni. A németes szakmai szabadon választható tárgyak többségében alapvizsga meglétével vehetők fel, külön jelezni fogjuk, ha nem.
Minden félévben az aktuális órarendben találjátok azokat a tárgyakat, amelyek felvehetők szakmai szabadon választható tárgyként. Amennyiben egyéb képzéseink tárgyai közül hirdetünk meg egyes tárgyakat szakmai szabadon választható tárgyként, ott alapelv, hogy olyan tárgy kerül meghirdetésre, ami az OMA mintatantervnek nem része. Így pl. a fordító mesterszak órái közül a Tolmácsolástechnika órák felvehetők szakmai szabadon választható tárgyként, a Fordítástechnika órák nem.

Toma Annamária

Comments are closed.