Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Előfeltételek

Mind a BA, mind az osztatlan képzésben a tárgyakhoz a Neptunban a képzési terv (lsd. képzési program illetve a BA képzés hallgatói itt is megtalálják) – és  egyes esetekben az órarend  – szerinti előfeltételek vannak beállítva. Kérek minden érintett hallgatót, hogy ennek megfelelően jelentkezzen majd az adott tárgyakra, az előfeltételek meglétét ellenőrizni fogjuk! Akit a Neptun előfeltétel-hiány miatt nem enged feljelentkezni egy tárgyra, de a hallgató tudomása szerint neki megvannak a megadott előfeltételek, keressen meg mielőbb mailben vagy személyesen fogadóórában.

Külön felhívom a 2. évfolyam figyelmét mind az osztatlan mind a BA-képzésben, hogy a másodéves tárgyaknak előfeltételei vannak! Az előfeltételeket egyértelműen megtaláljátok a képzési tervekben (lsd. fentebb).

A Neptun-rendszer előfeltétel-szerkesztője sajátos nyelvezettel írja le az előfeltételeket, többségében kódokat használva, de a tárgyi előfeltételeknél így is érthető a leírás a Neptunban is, ott is láthatjátok, hogy egy-egy tárgynak milyen tárgyi előfeltételei vannak.

Szilágyi Katalin

Comments are closed.