Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

A Német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak tárgyainak leírásai

Tantárgy kódja Tantárgy neve Kreditérték
BTNM111MA Az irodalomtudomány módszerei ea. 3
BTNM112MA Az irodalomtudomány módszerei szem. 2
BTNM211MA A nyelvtudomány módszerei ea. 3
BTNM212MA A nyelvtudomány módszerei szem. 2
BTNM411MA Német fonetika 3
BTNM311_MA Korszakok, szerzők, műfajok+ olvasmányteszt 3+1
BTNM312_MA Korszakok, szerzők, műfajok 1 2
BTNM313_MA Korszakok, szerzők, műfajok 2 2
BTNM314_MA Korszakok, szerzők, műfajok 3 2
BTNM413MA Kontrasztív grammatika 1: Morfológia ea. 3
BTNM414MA Kontrasztív grammatika 1: Morfológia szem. 2
BTNM415MA Kontrasztív grammatika 2: Szintaxis ea. 3
BTNM416MA Kontrasztív grammatika 2: Szintaxis szem. 2
BTNM513MA A kultúra elméletei ea. 3
BTNM514_MA A kultúra elméletei szem. 2
BTNM613MA A mai német nyelv pragmatikája 2
BTNM615MA A mai német nyelv szemantikája 2
BTNM616MA A mai német nyelv fonológiája ea. 3
BTNM618MA A mai német nyelv szintaktikai elméletei ea. 3
BTNM621MA Bevezetés a fordítástudományba ea. 3
BTNM622MA A mai német nyelv szocio­ling­visz­tikája 2
BTNM624MA A mai beszélt német nyelv kuta­tása 2
BTNM611_MA A német nyelv története ea. 3
BTNM625MA A mai német nyelv lexikológiája 2
BTNM558MA Az irodalom medialitása 2
BTNM555MA Interkulturális kommunikáció előadás 3
BTNM556MA Interkulturális kommunikáció gyakorlat 2
BTNM551MA
BTNM552MA
BTNM553MA
BTNM554MA
Interkulturalitás 1.-4.
2-2
BTNM533MA Irodalom és más médiumok 1 2
BTNM534MA Irodalom és más médiumok 2 2
BTNM711MA
BTNM712MA
Tudományos projektmunka 1.-2. 2-2
BTNM713MA
BTNM714MA
Diplomamunka konzultáció 1.-2. 2-2
BTNM651MA Általános fordítástechnika 1.: német – magyar 2
BTNM567MA Tolmácsolás 1 2
BTNM652MA Általános fordítástechnika 2. magyar – német 2
BTNM568MA Tolmácsolás 2 2
BTNM655MA Összehasonlító szövegelemzés 2
BTNM665MA Az EU intézményrendszere 2
BTNM561MA Komplex fordítás 1: Turisztikai szaknyelv 2
BTNM562MA Komplex fordítás 2: Ismeretterjesztő szövegek fordítása 2
BTNM563MA Komplex fordítás 3: Irodalmi szövegek fordítása 2
BTNM564MA Komplex fordítás 4: Közigazgatási szaknyelv 2
BTNM565MA Komplex fordítás 5: Közgazdasági szaknyelv 2
BTNM566MA Komplex fordítás 6: Jogi szaknyelv 2

Comments are closed.