Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

A BA-képzés tárgyleírásai

Kód Tantárgy
  1. évfolyam 1. félév  
 BTNM102BA  Általános bölcsészszeminárium: Bevezetés a kommunikációelméletbe
 BTNM103_BA  Bevezetés a nyelvtudományba
 BTNM204BA  Bevezetés a modern germán filológiába
 BTNM303BA  Írásbeli kommunikáció 1.
 BTNM313A  Verbális kommunikáció 1.
 BTNM325BA  Fonetika gyak. 1
 BTNM353_BA  Országismeret 1.
 BTNM402BA  Szövegértés
 BTNM453_BA  A német nyelv grammatikája 1.
 BTNM511_BA  Irodalmi szövegelemzés 1.
 
 1. évfolyam 2. félév  
BTNM101BA Általános bölcsészszeminárium: Szövegértés és esszéírás
BTNM203BA Germán népek és nyelvek
BTNM314BA Verbális kommunikáció 2.
BTNM326BA Fonetika gyak. 2.
BTNM612BA A médiumok kultúrtörténete
BTNM611_BA A németnyelvű országok kultúrtörténete
BTNM304BA Írásbeli kommunikáció 2.
BTNM454BA A német nyelv grammatikája 2.
BTNM331_BA Mondatalkotási gyakorlatok
2. évfolyam 1. félév
BTNM441BA Kommunikációs technikák 1.
BTNM461BA Nyelvtani gyakorlatok 1.
BTNM461_BA A német nyelv grammatikája 3.
BTNM471_BA Nyelvi változatok
BTNM501_BA Irodalomtörténet ea. 1.
BTNM513_BA Irodalmi szövegelemzés 3.  (18.-19. sz.)
2. évfolyam 2. félév
 BTNM481BA Lexikológia ea. és gyak.
 BTNM442BA Kommunikációs technikák 2.
 BTNM514_BA Irodalmi szövegelemzés 4. (20.sz.)
 BTNM502_BA Irodalomtörténet előadás 2. (20.sz.)
 BTNM462_BA Nyelvtani gyakorlat 2.
3. évfolyam 1. félév
 BTNM411_BA ZV-előkészítő szeminárium 1.: felkészülés a ZV
írásbeli részére
 BTNM431_BA Szakdolgozatíró szeminárium
 BTNM491BA Szövegtan alapjai előadás
 BTNM492BA Szövegtan szeminárium: recepció és produkció
 BTNM512_BA Irodalmi szövegelemzés 2. gyakorlat
 BTNM601BA Kultúra / Média 2.: Bevezetés a kultúratudományba
 BTNM614BA Kultúra / Média 2.: A kultúra jelenségei
3. évfolyam 2. félév
 BTNM411_BA ZV-előkészítő szeminárium 1.: felkészülés a ZV
írásbeli részére
 BTNM421BA ZV-előkészítő szeminárium 2. .: felkészülés a ZV szóbeli részére
 BTNM432_BA Kommunikációs technikák 3.
 BTNM354_BA Országismeret 2.
Kötelezően választható tárgyak
BTNM714_BA A technomédiumok története
BTNM715BA Német filmtörténet
BTNM716BA Interkulturális kommunikáció a tanításban
BTNM717BA Német színháztörténet
BTNM721_BA
BTNM722_BA
Jelentés és nyelvi cselekvés 1. és 2.
BTNM725BA
BTNM726BA
Nyelv és gondolkodás 1.  és 2.
BTNM735BA Irodalmi szakszeminárium
BTNM736BA Kortárs irodalom és kultúra előadás
BTNM738BA Irodalom és más médiumok

Comments are closed.