Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Vizsgaidőszak

Vizsgaidőszak

A 2017/18-es tanév 1. félévi vizsgaidőszaka: 2017. december 18. – 2018. február 2.

Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy 2018. február 2-án (pénteken) véget ér a vizsgaidőszak! Ezen határidő letelte után már nincs vizsgáztatási lehetőség, kivéve az egyéni vizsgarendre engedélyt kapott hallgatók esetén. Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze le a Neptunban, hogy a szorgalmi időszakban megszerzett gyakorlati jegyei illetve a vizsgaidőszakban megszerzett jegyei be vannak-e írva.

A vizsgaidőpontokat a Neptunban találjátok.

A Neptunban a szóbeli vizsgáknál megadott “vizsga vége” időpont tájékoztató jellegű, az adott vizsganapra jelentkezett hallgatók létszámától és az egyes feleletek hosszától függően jelentősen eltérhet a megadottól. Az írásbeli vizsgákhoz a tantermeket az intézeti faliújságon írjuk majd ki, de sok esetben a Neptunban is megtaláljátok. A szóbeli vizsgák helye általában az oktatók irodája, ettől eltérő esetekben szintén az intézeti faliújságon tesszük közzé a vizsga helyét.

A kari honlapon  továbbá a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában megtaláljátok az információkat a vizsgaidőszakkal kapcsolatban, kérek mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el!

Külön kiemelném a vizsgajelentkezési határidőket: 1. a vizsgára való feljelentkezés a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig lehetséges, 2. a vizsgáról való lejelentkezés a vizsgát megelőző munkanap 0.00 óráig lehetséges. Példák: A.) szerdai vizsganap esetén: 1. feljelentkezni a vizsgára kedd déli 12 óráig lehet, 2. lejelentkezni a vizsgáról kedd 0.00 óráig (= hétfő 24.00 óra) lehet, tehát a lejelentkezési határidő 12 órával rövidebb, mint a feljelentkezés. B.) hétfői vizsganap esetén: 1. feljelentkezni a vizsgára péntek déli 12 óráig lehet, 2. lejelentkezni a vizsgáról péntek 0.00 óráig (= csütörtök 24.00 óra) lehet.

Ne felejtsétek el, hogy azon vizsgaalkalmak, amelyekre feljelentkeztetek, de nem jelentetek meg, beleszámítanak a vizsgák számába! Tehát aki nem jelentkezik le időben egy vizsgaalkalomról, de nem jön el, “nem jelent meg” bejegyzés kerül a Neptun-rendszerbe, amivel elveszít a hallgató egy vizsgalehetőséget, továbbá igazolatlan távolmaradásként pénzügyi vonzata is van!

Minden olyan ügyben, ami nem csak a szakot érinti, hanem általában a BTK hallgatóit, a TO az illetékes!

Vizsgára csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek nincs a Kar felé pénzügyi tartozása!

Csak olyan hallgató vizsgázhat, aki fel van az adott vizsganapra jelentkezve a Neptunban!

Ugyanabból a tárgyból tett harmadik és további vizsga (ismételt tantárgyfelvétel esetén is, tehát akkor, ha az első két alkalom – elégtelen vagy “nem jelent meg” bejegyzés  – korábbi vizsgaidőszakban volt!) esetében UV-díjat kell fizetni (lsd. térítési és juttatási szabályzat).

Ha nem fizetitek be időben az UV-díjat és emiatt nem tudtok egy adott vizsganapra feljelentkezni, a Germanisztikai Intézetnek nincs joga engedélyezni a vizsgát! Kérjük, hogy ez ügyben ne keressétek az oktatókat! Csak akkor jöhettek vizsgázni, ha a Neptunban fel vagytok jelentkezve! Ezért az UV-díj átutalását mindenki időben intézze!

Ne feledjétek, hogy kollokviumok esetében legalább 2, szigorlatok és alapvizsgák esetében legalább 4 naptári napnak el kell telni az ismétlő vizsga előtt. Tehát a szóbeli vizsgák esetében ha valaki egy utolsó vizsgahétre meghirdetett vizsgát első időpontnak választ, annak nem lesz lehetősége ismételni! Az írásbeli vizsgáknál létszámkorlátozás nincs, minden írásbelinél 3 időpont van megadva, nem lesz több időpont, tehát aki a harmadik időpontra jön el első vizsgaként, az szintén számoljon azzal, hogy nem lesz lehetősége ismételni!

A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás miatt különeljárási díjat kell fizetni, ezért ha megjelentetek a vizsgán, minden esetben kerüljön be jegy (az elégtelen is) a Neptunba, akkor is, ha nem elégtelen a jegy, de azt javítani szándékoztok, ezért felvesztek egy következő vizsgaalkalmat! Sikeres vizsga javítása esetén mindig a később szerzett eredmény az érvényes, még akkor is, ha az rosszabb az első érdemjegynél!

Toma Annamária

Comments are closed.