Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

BA képzés

Kedves Hallgatók!

2018. szeptember 20-án, csütörtökön a 133/2-es teremben 16 órától tájékoztatót tartunk az Alapvizsgáról (Tóth Máté Bevezetés a nyelvtudományba / A nyelvtudomány módszerei 1. c. órájának keretében). Minden jelenlegi és jövőbeli vizsgázót, érdeklődőt várunk.

 

A Germanisztikai Intézet BA képzésének órarendje 2018/2019 I. félév (2018. szeptember 14.-ei verzió)

A germanisztika alapszak német szakirányának tanterve 2017/18 (feltöltés alatt)

A germanisztika alapszak német szakirányának tanterve 2016/17

A germanisztika alapszak német szakirányának tanterve 2015/16

A korábbi tantervek a DE képzési programjában találhatók.

Tudnivalók az alapvizsgáról

Többek kérésére: itt található a BA-képzésben felvehető pedagógiai-pszichológia tárgyak listája.

Záródolgozati tudnivalók:

Választható záródolgozati témák:

Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke témái 

Német Nyelvészeti Tanszék témái

Jelentkezési lap záródolgozati témára
A záródolgozati konzultáció igazolólapja

Tudnivalók a záródolgozatról
Kérelem a záródolgozat leadási határidejének meghosszabbítására

Végzősöknek:
Ellenőrző lista a kötelező tárgyakhoz (aktualizálva 2018. március)
A BA záróvizsga írásbeli mintafeladatsora (aktualizálva 2017. márciusban)
A Német nyelv, irodalon és kultúra mesterképzési szak felvételi szóbeli témakörei
Tudnivalók a záróvizsgáról

A tanári OMA tanárképzési részével kapcsolatos információk a Tanárképzési Központ honlapján találhatók.

Comments are closed.