Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Végzősöknek (minden képzésben!)

 

A záróvizsgákról és a szakdolgozatról szóló tájékoztatókat a BA-képzés rovatban találjátok. Erre az oldalra csak a záróvizsga időszakban aktuális, esetleg napi szinten frissülő információk kerülnek.

Vizsga- és záróvizsga-időszak végzősöknek:

A december-januári vizsgaidőszakban nem hirdetünk záróvizsgát. Aki záróvizsgára már jogosult, és indokoltan nem alkalmas neki a május-júniusi vizsgaidőszak és ezért már a december-januári vizsgaidőszakban szeretne záróvizsgát tenni, kérvényben jelezze ezt az Intézet vezetősége felé.

Aki minden tanegyságet megszerez ebben a félévben, csak a szakdolgozatot nem adja még le, és már nem szeretne a következő félévben beíratkozni, kérheti az abszolutórium kiállítását, az erre vonatkozó nyomtatvány a TO honlapjáról letölthető. Ilyen esetben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, a szakdolgozatot és az államvizsgát pedig egy későbbi félévben leadhatja ill. leteheti.

Jegyek megszerzése és beíratása aktív státuszú végzős hallgatóknál:
A végzősöknek a szorgalmi időszak 2019. május 3-ig tart. Ezen határidőig kell megszerezniük a gyakorlati jegyeket. Azokon az órákon, ahol nemcsak végzős hallgatók vannak (pl. a választható órákon, minoros hallgatóknál vagy ha valaki ismétel egy korábbi félévi tárgyat), az érintett hallgatók már a félév elején jelezzék az oktató felé, hogy ők végzősök!
Kollokviumot a végzős vizsgaidőszakban tehetnek a végzős hallgatók, 2019. május 6-tól. Kérem azokat a végzős hallgatóinkat, akiknek esetleg még olyan német szakos kollokviumuk van az államvizsga előtt, ami nem a teljes végzős évfolyamot érinti, hogy mielőbb keressék az oktatót a vizsgaidőpontok egyeztetése ügyében!

A szakos tárgyak teljesítésének igazolása:
A szakos kötelező tárgyak teljesítését minden képzés végzősei esetében igazolnia kell az Intézetnek. A TO honlapján az alábbi oldalon az 5. pontban találjátok a formanyomtatványokat. Amikor minden jegyetek bekerült a Neptunba, a megfelelő nyomtatványt kell kitölteni és leadni itt az Intézetben nálam.

Minden olyan hallgatónak – képzéstől függetlenül – , akinek az adott képzése kezdésekor még indexe volt, az indexben igazoljuk le a szakos tárgyak teljesítését, ők tehát kérjék ki indexüket a TO-ról.

Ne feledjétek el, hogy a TO-n határidőre le kell adni a végzősök nyilatkozatát! (Részletek a TO honlapján). Annak is le kell adni ezt a nyilatkozatot, aki egy korábbi félévben már leadta, de akkor nem jött el államvizsgázni vagy akkor nem sikerült az államvizsgája.

A TO-n intézendő ügyekkel kapcsolatban (többek között a DEA-s feltöltésről szóló igazolás és a könyvtári igazolás leadása ügyében) kérem, hogy a TO illetékes kollégájával egyeztessetek.

A szakdolgozatot továbbra is fel kell venni tárgyként a félév elején azoknak a hallgatóknak, akik aktívak az adott félévben és ebben a félévben szeretnék leadni a szakdolgozatukat.

Szakdolgozatok leadásának menete

A tanári MA képzés záróvizsgájával kapcsolatos infók a Tanárképzés honlapján találhatók.
A tanári képesítő vizsgával (régi ötéves képzés) kapcsolatos infók a Tanárképzés honlapján találhatók.


Bírálatok
A bírálatokat a témavezetőnek legkésőbb egy héttel a vizsga előtt el kell juttatni a hallgatóhoz, de maga a szakdolgozati jegy a TO által megszabott indexleadási határidő miatt már korábban be kell, hogy kerüljön a leckekönyvbe és a Neptunba! Ezt Ti is jelezzétek a témavezető felé!
A bírálatokat a témavezetők Toma Annamáriának adják le, a hallgatói példányokat tőle vehetitek majd át.

 

 

Comments are closed.