Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Végzősöknek (minden képzésben!)

 

A záróvizsgákról és a szakdolgozatról szóló tájékoztatókat az Ötéves képzés ill. a BA-képzés rovatokban találjátok. Erre az oldalra csak a záróvizsga időszakban aktuális, esetleg napi szinten frissülő információk kerülnek.

Vizsga- és záróvizsga-időszak:
2017.  május 15. – június 16.

BA ZV írásbeli eredmények és szóbeli beosztás

BA ZV összesített végeredmény

Időpontok és bizottságok

Az FMA-képzés záróvizsgabeosztása

A záróvizsgát tenni kívánó hallgatóknak a Neptunban be kell majd jelentkezniük a záróvizsga-időszakra! Ez az abszolutóriumot már megszerzett hallgatókra is vonatkozik! A Neptun-rendszerben beállításra kerül számukra ez a lehetőség, hogy ők is eleget tudjanak tenni ezen kötelezettségüknek. Kérek minden végzős hallgatót, hogy figyelje ez ügyben (is) a TO honlapját, továbbá az üzeneteit, mert várhatóan Neptun-os üzenetet is fogtok kapni erről. Továbbá olvassátok el figyelmesen el a TO végzősöknek szóló tájékoztatóját is a TO honlapján!

Kérem azokat a hallgatókat, akik már abszolutóriumot szereztek és a 2017. május-júniusi vizsgaidőszakban szeretnének záróvizsgát tenni (bármely képzésben), jelentkezzenek nálam e-mailben!

Jegyek megszerzése és beíratása aktív státuszú végzős hallgatóknál:
A végzősöknek a szorgalmi időszak 2017. május 12-ig tart. Ezen határidőig kell megszerezniük a gyakorlati jegyeket. Azokon az órákon, ahol nemcsak végzős hallgatók vannak (pl. a választható órákon, minoros hallgatóknál vagy ha valaki ismétel egy korábbi félévi tárgyat), az érintett hallgatók már a félév elején jelezzék az oktató felé, hogy ők végzősök!
Kollokviumot a végzős vizsgaidőszakban tehetnek a végzős hallgatók, 2017. május 15-től. Kérem azokat a végzős hallgatóinkat, akiknek esetleg még olyan német szakos kollokviumuk van az államvizsga előtt, ami nem a teljes végzős évfolyamot érinti, hogy mielőbb keressék az oktatót a vizsgaidőpontok egyeztetése ügyében!

A szakos tárgyak teljesítésének igazolása:
A szakos kötelező tárgyak teljesítését minden képzés végzősei esetében igazolnia kell az Intézetnek. A TO honlapján az alábbi oldalon az 5. pontban találjátok a formanyomtatványokat. Amikor minden jegyetek bekerült a Neptunba, a megfelelő nyomtatványt kell kitölteni és leadni itt az Intézetben nálam. Mivel sok végzős van és a Neptun alapján nézem át a hallgatók tárgyait, hogy mindent teljesítettek-e, számítsatok rá, hogy ez időigényes munka, nem tudom azonnal illetve nem mindig tudom aznap megcsinálni, főleg mikor egyszerre többen is leadják a lapot.

Minden olyan hallgatónak – képzéstől függetlenül – , akinek az adott képzése kezdésekor még indexe volt, az indexben igazoljuk le a szakos tárgyak teljesítését, ők tehát kérjék ki indexüket a TO-ról.

Ne feledjétek el, hogy a TO-n határidőre le kell adni a végzősök nyilatkozatát! (Részletek a TO honlapján). Annak is le kell adni ezt a nyilatkozatot, aki egy korábbi félévben már leadta, de akkor nem jött el államvizsgázni vagy akkor nem sikerült az államvizsgája.

A TO-n intézendő ügyekkel kapcsolatban (többek között a DEA-s feltöltésről szóló igazolás és a könyvtári igazolás leadása ügyében) kérem, hogy a TO illetékes kollégájával egyeztessetek.

A szakdolgozatot továbbra is fel kell venni tárgyként a félév elején azoknak a hallgatóknak, akik aktívak az adott félévben és ebben a félévben szeretnék leadni a szakdolgozatukat.

Szakdolgozatok leadásának menete

A tanári MA képzés záróvizsgájával kapcsolatos infók a Tanárképzés honlapján találhatók.
A tanári képesítő vizsgával (régi ötéves képzés) kapcsolatos infók a Tanárképzés honlapján találhatók.

Nyelvi feladatsor a régi kredites ötéves képzés hallgatóinak:
Miután a diploma felsőfokú C típusú nyelvvizsgát ad,   továbbá a szak képzési és kimeneti követelményeiben a képzés céljaként olyan szakemberek képzése van megnevezve, akik a német nyelvet szóban és   írásban magas szinten használni tudják, minőségbiztosítási okokból   fontos, hogy a záróvizsgát tett és diplomát szerzett hallgatók szakmai   tudásuk mellett a nyelvi felkészültség szintjén is megfeleljenek az   elvárásoknak. Tekintettel arra, hogy az ötéves képzésben még nem végzett   hallgatóknak már több féléve nincsenek nyelvi készségfejlesztő óráik, a   nyelvi felkészültség mérésére nem elegendő a szóbeli felelet az   államvizsgán.  Ezért a diploma értékének megőrzése érdekében a 2011   május-júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően az államvizsga részét képezi egy nyelvi feladatsor megírása. Ez a feladatsor nem beugró, eredményétől függetlenül kerül sor a szóbeli vizsgára. Az írásbeli teszt eredménye   tájékoztatásul szolgál a bizottságnak a hallgató nyelvi felkészültségéről.     Mintafeladatsor


Bírálatok
A bírálatokat a témavezetőnek legkésőbb egy héttel a vizsga előtt el kell juttatni a hallgatóhoz, de maga a szakdolgozati jegy a TO által megszabott indexleadási határidő miatt már korábban be kell, hogy kerüljön a leckekönyvbe és a Neptunba! Ezt Ti is jelezzétek a témavezető felé!
A bírálatokat a témavezetők nálam adják le, a bíráló által aláírt hallgatói példányokat nálam vehetitek majd át.

Végzettek indexe
Akinek még indexe van, azok indexét a záróvizsga/államvizsga után leadjuk a TO-ra. A BTK honlapján vagy a TO faliújságján nézzetek majd utána, hogy mikor és hol kapjátok meg az indexeket.

Szilágyi Katalin

Comments are closed.