Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

50 kredites képzések

Bármely alapszakról várjuk a jelentkezőket a Germanisztikai Intézet 50 kredites képzéseire!
A jelentkezés feltétele nem német szakos hallgatók számára: bármely akkreditált középfokú nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi német nyelvből.
A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a kari honlapon találhatók (btk.unideb.hu)

1. Német nyelvű IT ismeretek

A képzés szakirányú továbbképzésként is elvégezhető. Tovább

Ez a képzés kitűnő karrierlehetőséget, valamint gazdag tantárgyi programokat kínál. A képzés célja a német nyelvű IT-kommunikátori feladatok ellátására irányuló regionális igény kielégítése: IT-kommunikátor szakemberek képzése, akik a szükséges elméleti és gyakorlati IT ismereteket és készségeket német nyelven birtokolják, magas szintű és széles körű korszerű információs technológiai német szakszókinccsel rendelkeznek.

Oktatott témakörök:

Általános információs technológiai ismeretek
(hardver, operációs rendszerek)
Hálózatok ismerete (vezeték nélküli hálózatok és biztonság)
Windows-ismeretek: Microsoft Windows XP és szerver alapjai,
a szerverkörnyezet kezelése és fenntartása,
felhasználók és csoportok kezelése, hibaelhárítás
Office-ismeretek: Excel, Word, Access, Power Point, Visio, Project
Outlook-ismeretek

Az oktatott tárgyak jellegéből adódóan az oktatás ebben a korszerűen felszerelt számítógépes laboratóriumban történik.

A Német nyelvű IT-ismeretek specializáció tanterve félévenkénti lebontásban a képzést 2010 szeptemberében kezdők számára
A Német nyelvű IT-ismeretek specializáció tanterve félévenkénti lebontásban a képzést 2011 szeptemberében kezdők számára
A Német nyelvű IT-ismeretek specializáció tanterve félévenkénti lebontásban a képzést 2015 szeptemberében kezdők számára

 2. Germanisztika minor szak

A minor szak tantárgyait a főszak moduljainak legalapvetőbb tárgyai alkotják. Sikeres elvégzéséhez 6 félév alatt 50 kredit teljesítése szükséges. A képzés a kétszakos tanárszak előkészítésére, illetve egyéb nem tanári mesterszakokra való belépésre jogosít fel.

A germanisztika minor tanterve félévenkénti lebontásban a minort 2010-ben kezdett hallgatók számára

A germanisztika minor tanterve félévenkénti lebontásban a minort 2011-ben és 2012-ben kezdett hallgatók számára

A germanisztika minor tanterve félévenkénti lebontásban a minort 2013-ban kezdett hallgatók számára

Comments are closed.