Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Félévkezdés

A lapon sok információ található, ne felejtsetek el lejjebb görgetni 🙂

Figyelem, zárul a tárgyfelvétel!
Utólagos tárgyfelvétel és leadás késedelmi díj ellenében:
2017. február 27. (hétfő) 8.00 óra – március 3. (péntek) 12.00 óra
Részletek a TO honlapján!

A 2016/17-es tanév beosztása az alábbi oldalon található. A félévkezdés általános tudnivalóit és határidőit a TO honlapján lévő tájékoztatóban  olvashatjátok, ezen határidők vonatkoznak a Germanisztikai Intézetben is a tárgyfelvételre. Minden olyan ügyben, ami nem a német szakot érinti, hanem általában a BTK hallgatóit, a TO az illetékes!

A szakos tárgyfelvétel tudnivalóit a honlapunkon itt és a “limites” oldalon kísérhetitek figyelemmel.

Amennyiben a tárgyfelvétel során Neptun-os technikai problémák merülnek fel (pl. lassú a rendszer, “kidobja” a hallgatót, nem tud bejelentkezni stb.), ne engem keressetek, ezekben nem tudok segíteni!

Kérjük a hallgatókat, hogy limitemelési, “csoportbabeengedési” kérésekkel NE keressék az oktatókat, ebben én vagyok az illetékes a tárgyfelvétel idején!

OMA-s tudnivalók

BA-s hallgatók figyelmébe:
Felkerültek a választható tárgyak leírásai (Választható tárgyak a BA-képzésben). A tömbösítésekben változások vannak, február 12-én este módosítottam a honlapon az órarendet.
Fontos tudnivalók az Emelt szintű nyelvgyakorlat órákról:
– I. BA-s hallgatóknak ajánlott legalább 2 ilyen tárgyat felvenni, mert e nélkül túl kevés lesz a féléves kreditszámuk.
– A “Sicher-tutorium” alcímű Emelt szintű nyelvgyakorlat órák a  “Sicher” tankönyvhöz kapcsolódó gyakorló órák lesznek, amelyek 50 percesek, és a “Sicher” grammatikai részét gyakoroltatják. Tehát ajánlott ebből is minden elsőévesnek felvenni az egyik csoportot! A Neptunban az Írásbeli komm. 2. c. tárgyat kell előbb felvenni, utána tudjátok a “Sicher-Tutorium”-t felvenni.
– 2 olyan Emelt szintű nyelvgyakorlat óra is lesz, amelyik workshop formájában kerül megtartásra, ezek ugyanazon tárgy csoportjai, tehát a kettő közül egy hallgató csak egyet vehet fel.

II. és III. BA-s hallgatók figyelmébe!
Mivel itt minden kötelező tárgy max. 2 csoportban van, és ezek részben egy időben vannak, ezért egyes tárgyakat összehangoltan lehet majd felvenni.
Szakon belüli ütközések elkerülése érdekében a Grammatika 4. csoportjaihoz beállításra került, hogy melyik lexikológia-csoporthoz lehet órarendileg társítani: a lexikológia-szeminárium kedd 10-11-es csoportjához a Grammatika 4. csüt. 8-10-es csoportját lehet felvenni, a lexikológia kedd 9-10-es csoportjához pedig a Grammatika 4. kedd 10-12-es csoportját. Így elkerülhető az, hogy akiket később “enged be” a Neptun, azok már mindkét tárgyat csak kedd 10-től tudják felvenni.
Továbbá: az órarendet egyeztettük a holland minorral és a mediterrán spec.-cel, így a tárgyfelvételkor arra is tekintettel leszünk, hogy ők a megfelelő csoportokat tudják felvenni. Kérem az érintett hallgatókat, hogy bármilyen egyedi ütközés esetén jelezzék nekem mielőbb emailben.

Tanári MA-s hallgatók figyelmébe: a 2. évesek ne felejtsék el, hogy a zárószigorlatot is fel kell venni!

I. évesek figyelmébe (BA és OMA is!)!
– A Német nyelv grammatikája 2. c. tárgy a tavaszi félévben heti 2×2 óra! Az órarendben megtaláljátok minden kurzusnál a hozzá tartozó két időpontot. Ezek az időpontok összetartoznak, nem variálhatók egy-egy másik csoport időpontjával még akkor sem, ha ugyanaz az oktató! Tehát pl. ha valaki a hétfő 10.00 – szerda 10.00 párt vette fel, akkor mindig ebben a két időpontban lesz az órája, ehhez igazítsa a többi óráját, nem lehet a heti időpontokat “kombinálni”!
– A BA-képzésben a BTNM612BA kódú “A német nyelvű országok kultúrtörténete gyak.” első éves tárgy a BTNM612_BA kódú, régi nevén “A médiumok kultúrtörténete” című tavalyelőtti tárgy helyett van, amint látjátok, a kódban csak egy alsó kötőjel a különbség. Aki 2015 szeptemberében vagy az után kezdett, azoknak a BTNM612BA kódút kell felvenni. Aki korábban kezdett, de nem teljesítette, azoknak BTNM612_BA kódon (tehát az alsó kötőjeles verziót) kell felvenni.
– Az Irodalmi szövegelemzés 2. c. tárgy a BA-képzésben az 5. félévben lesz, ezért most csak az OMA-képzésben van meghirdetve.
– A Német nyelv grammatikája 2., a Fonetika 2. és az Írásbeli komm. 2. c. tárgyaknak az adott tárgy első része előfeltétele, így akinek valamelyikből az első félévi nem sikerült, az nem veheti fel az adott tárgy 2. félévi részét és ennek következtében az alapvizsgát sem. Az ismétlési lehetőségekről és az elégtelen osztályzat mintatantervi következményeiről részletesen beszélünk majd az év eleji évfolyamtájékoztatón az első tanítási héten.

II. BA-s hallgatók figyelmébe!
Ahogy az órarendben is látjátok, ebben az évben kerül sor ennek az évfolyamnak a Germán népek és nyelvek c. előadásra.

Tudnivalók a limitekről a tárgyfelvétel során: lsd. itt

Tantárgyütközések esetén a teendők: lsd itt.

Órarendek, tárgymeghirdetés:
Az órarendek felkerültek az MA képzés  az  Osztatlan képzés és a BA képzés  rovatokba. Komoly teremproblémák miatt még várhatók változások a termeket illetően, a végleges termeket a Neptunban, az órarendi adatok-rovatban fogjátok megtalálni illetve az első tanítási héten a faliújságon.
Az esetleges időpontváltozásokat a honlapon tesszük közzé.
Kérem, hogy ha az órarend és a Neptun között esetleg eltérést találtok (pl. az időpontnál), azt mielőbb jelezzétek felém mailben, hogy korrigálni tudjam!

Fontos tudnivalók a Grammatika 1. ismétlőknek:
Meghirdetésre kerül az ismétlő kurzus. Mivel ezt a tárgyat több évfolyamról és még több szakról fogják felvenni a hallgatók, az időpontja fix. Ha módosítanánk egy-egy fő miatt az időponton, akkor másnak ütközne.

Alapvizsga:
Aki a félév végén alapvizsgát kíván tenni, annak magát a tanegységet a tárgyfelvételkor kell felvenni!

A kötelezően választható BA-s tárgyakhoz a tudnivalókat és az adott félévi tárgyak témáját lsd. itt

Előfeltételek a tárgymeghirdetés során: lsd. itt

IT specializáció
Ne feledjétek, hogy az egy blokkban tartott tárgyaknál (pl. Windows 1., 2., 3., 4.) a tárgyakat a Neptunban külön-külön fel kell venni!

Egyéb:
 – Kérem azokat a hallgatókat, akiknek freemail-es mailcíme van, hogy másik típusúra cseréljék le a címüket és azt állítsák be a Neptunban is, mert egy ideje rendszeresen visszajönnek a freemail-es címekre küldött levelek!
 Aki a tárgyfelvételi héten valamilyen teljesítendő tárgyát nem talál meghirdetve (pl. engedélyezett vizsgakurzus, vagy régebben kezdett hallgatók egyes tárgyakat a régebbi kódon kell hogy felvegyenek, stb.), kérem jelezze felém a tárgyfelvételi héten mailben.
– Mivel egyre több a csak OMA-s információ, a képzés hallgatóinak is létrehoztam egy külön információs felületet, a lap alján megtaláljátok a linkjét.
– A ZV-előkészítő írásbeli része mindkét félévben kötelező! Akik a 2014/15-ös tanévben is felvették már, de még nem teljesítették, azoknak még a régi kódon kell felvenni, kérem az érintetteket, hogy ezt jelezzék felém.
– Tanulmányi ügyintézés fogadóórái: http://gi.unideb.hu/hallgatoknak/aktualis-informaciok/

További infók:

Minoros hallgatóinknak  OMA képzés hallgatóinak
 Első éves hallgatóinknak
(frissítés alatt)
(osztatlan és BA képzés)
MA képzéseink hallgatóinak

Szilágyi Katalin

Comments are closed.