Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Félévkezdés

Utólagos tárgyfelvétel szeptember 22-ig a TO honlapján leírtak szerint!

A 2017/18-as tanév beosztása az alábbi oldalon található. A félévkezdés általános tudnivalóit és határidőit a TO honlapján lévő tájékoztatóban  olvashatjátok, ezen határidők vonatkoznak a Germanisztikai Intézetben is a tárgyfelvételre. Minden olyan ügyben, ami nem a német szakot érinti, hanem általában a BTK hallgatóit, a TO az illetékes!

A szakos tárgyfelvétel tudnivalóit a honlapunkon itt és a “limites” oldalon kísérhetitek figyelemmel.

Tudnivalók a limitekről a tárgyfelvétel során: lsd. itt

Tantárgyütközések esetén a teendők: lsd itt.

Órarendek, tárgymeghirdetés:
Figyelem, változások vannak az órarendben, szeptember 1-én frissített verzió került fel!
Az órarendeket az MA képzés  az  Osztatlan képzés és a BA képzés  rovatokban találjátok. Az egyes órák időpontját a Neptunban a Megjegyzés rovatban találjátok.
Komoly teremproblémák miatt még várhatók változások a termeket illetően, a végleges termeket a Neptunban, az órarendi adatok-rovatban fogjátok megtalálni illetve az első tanítási héten a faliújságon.
Kérem, hogy ha az órarend és a Neptun között esetleg eltérést találtok (pl. az időpontnál), azt mielőbb jelezzétek felém mailben, hogy korrigálni tudjam!

Az I. éves BA-s hallgatóknak javasoljuk egy-két kari szabadon választható tárgy felvételét, továbbá legalább egy “Emelt szintű nyelvgyakorlat” tárgy felvételét (tudnivalók itt ), mert e nélkül túl kevés lesz a féléves kreditszámuk. Mindezekről részletesen szó lesz a félév eleji tájékoztatón.

Tudnivalók Grammatika 1. és 2. ügyében:
Mintatantervi változások miatt ebben a félévben az első évfolyamnak a “Verben” tematikájú grammatika kerül meghirdetésre. A BA-képzés első évfolyama a Neptunban és az órarendben ” A német nyelv grammatikája: Igék” néven látja ezt a tárgyat, az ismétlők pedig “A német nyelv grammatikája 2.” néven. Az OMA-képzésben pedig mind az első évesek mind az ismétlők ” A német nyelv grammatikája 2.” néven fogják látni. Ez a tárgy több csoportban kerül meghirdetésre, hiszen az első évesek mellett azok is fel kell hogy vegyék, akiknek a 2016/17/2-es félévben nem sikerült teljesíteniük. Ők is több csoport közül választhatnak a tárgyfelvétel során. Mivel a tárgy elsőéves tárgynak számít, ezért – ahogy fentebb olvashatjátok – szept. 5-én kerül meghirdetésre.
Német nyelv grammatikája: Igék (ismétlőknek  A német nyelv grammatikája 2. ) c. tárgy  heti 2×2 óra! Az órarendben megtaláljátok minden kurzusnál a hozzá tartozó két időpontot. Ezek az időpontok összetartoznak, nem variálhatók egy-egy másik csoport időpontjával még akkor sem, ha ugyanaz az oktató! Tehát pl. ha valaki a kedd 8.00 – csüt. 8.00 párt vette fel, akkor mindig ebben a két időpontban lesz az órája, ehhez igazítsa a többi óráját, nem lehet a heti időpontokat “kombinálni”!
Akiknek a “Nomen” témájú grammatikát kell ismételniük, szintén fel tudják venni a tárgyat, ebben a félévben egy csoportban kerül meghirdetésre kifejezetten ismétlés céljából, tehát “A német nyelv grammatikája 1.” néven mind a BA, mind az OMA képzésben, de csak ismétlő hallgatók fogják tudni felvenni, az első éves tárgyakkal együtt kerül majd meghirdetésre.
A 2017-ben kezdő hallgatóknak a “Nomen” tematika a tavaszi félévben lesz, heti 2×2 órás tárgy lesz, a BA-képzés első évfolyama a Neptunban és az órarendben ” A német nyelv grammatikája: Nomen” néven látja majd ezt a tárgyat, az OMA-képzés első évfolyama pedig ” A német nyelv grammatikája 1.” néven fogja látni.

II. és III. BA-s hallgatók figyelmébe!
Mivel itt minden kötelező tárgy max. 2 csoportban van, az órarendet egyeztettük a holland minorral és a mediterrán spec.-cel, így a tárgyfelvételkor arra is tekintettel leszünk, hogy ők a megfelelő csoportokat tudják felvenni. Kérem az érintett hallgatókat, hogy bármilyen egyedi ütközést jelezzenek nekem mielőbb emailben.

Alapvizsga:
Aki a félév végén alapvizsgát kíván tenni, annak magát a tanegységet a tárgyfelvételkor kell felvenni!

A kötelezően választható BA-s tárgyakhoz a tudnivalókat és az adott félévi tárgyak témáját lsd. itt
Figyelem! Mivel a kötelezően választható tárgyak részben a első éveseket is érintik, ezért az első éves tárgyakkal együtt, szeptember 5-én kerülnek meghirdetésre.

Előfeltételek a tárgymeghirdetés során: lsd. itt

IT specializáció
Ne feledjétek, hogy az egy blokkban tartott tárgyaknál (pl. Online kommunikáció 1., 2., 3.) a tárgyakat a Neptunban külön-külön fel kell venni!

Egyebek:
– Amennyiben a tárgyfelvétel során Neptun-os technikai problémák merülnek fel (pl. lassú a rendszer, “kidobja” a hallgatót, nem tud bejelentkezni stb.), ne engem keressetek, ezekben nem tudok segíteni!
– Kérjük a hallgatókat, hogy limitemelési, “csoportbabeengedési” kérésekkel NE keressék az oktatókat, ebben én vagyok az illetékes a tárgyfelvétel idején!
– Kérem azokat a hallgatókat, akiknek freemail-es mailcíme van, hogy másik típusúra cseréljék le a címüket és azt állítsák be a Neptunban is, mert egy ideje rendszeresen visszajönnek a freemail-es címekre küldött levelek!
 Aki a tárgyfelvételi héten valamilyen teljesítendő tárgyát nem talál meghirdetve (pl. engedélyezett vizsgakurzus, vagy régebben kezdett hallgatók egyes tárgyakat a régebbi kódon kell hogy felvegyenek, stb.), kérem jelezze felém a tárgyfelvételi héten mailben.
– Mivel egyre több a csak OMA-s információ, a képzés hallgatóinak is létrehoztam egy külön információs felületet, a lap alján megtaláljátok a linkjét.
– Tanulmányi ügyintézés fogadóórái: http://gi.unideb.hu/hallgatoknak/aktualis-informaciok/

További infók:

Minoros hallgatóinknak  OMA képzés hallgatóinak
 Első éves hallgatóinknak
(frissítés alatt)
(osztatlan és BA képzés)

Szilágyi Katalin

Comments are closed.