Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Félévkezdés

Frissítve szeptember 8-án 11.50-kor
A lapon sok információ található, ne felejtsetek el lejjebb görgetni :); a félévkezdés idején, különösen a tárgyfelvétel előtt és alatt többször is frissítem ezt az oldalt akár naponta is, érdemes többször is felnézni ide!

II. és III. évfolyamokon (BA és OMA is) nem lesz további emelés, ellenőrzéseim szerint mindenki fel tudta venni a kötelező tárgyakat illetve a 3. éves tárgyaknál a szakdolgozatíró szeminárium kivételével még mindenhol van hely.
Kérem, hogy aki még nem tudott felvenni valamilyen kötelező tárgyat, az mielőbb jelezze nekem mailben. Továbbá figyelmesen olvassátok el a tárgyütközésekre vonatkozó oldalt és annak megfelelően mielőbb jelezzétek felém mailben, ha indokolt tárgyütközésetek van!

I. évfolyamon
kérem mind a BA, mind az OMA képzés hallgatóit, hogy indokolt tárgyütközéseket (pl. OMA-n a másik szakkal vagy pl. szakon belül ugyanazon időpontban volt már csak hely két tárgyra) mielőbb jelezzenek felém a lentebb leírt módon (lsd. lentebb “Tantárgyütközések esetén a teendők”.)!
A első éves kötelező tárgyakon OMA és BA képzésen is
ellenőriztem és szükség esetén emeltem a limiteket szeptember 8-án  pénteken délelőtt. Ellenőriztem  az összlétszámadatokat, hogy képzésenként hány fő kellett hogy felvegye az egyes tárgyakat. További limitemelés egyelőre nem lesz, a hétfői tájékoztató után egyeztetek azokkal, akik egyes kötelező tárgyakat nem tudtak még egyáltalán felvenni.

A 2017/18-as tanév beosztása az alábbi oldalon található. A félévkezdés általános tudnivalóit és határidőit a TO honlapján lévő tájékoztatóban  olvashatjátok, ezen határidők vonatkoznak a Germanisztikai Intézetben is a tárgyfelvételre. Minden olyan ügyben, ami nem a német szakot érinti, hanem általában a BTK hallgatóit, a TO az illetékes!

A szakos tárgyfelvétel tudnivalóit a honlapunkon itt és a “limites” oldalon kísérhetitek figyelemmel.

Tudnivalók a limitekről a tárgyfelvétel során: lsd. itt

Tantárgyütközések esetén a teendők: lsd itt.

Órarendek, tárgymeghirdetés:
Figyelem, változások vannak az órarendben, szeptember 1-én frissített verzió került fel!
Az órarendeket az MA képzés  az  Osztatlan képzés és a BA képzés  rovatokban találjátok. Az egyes órák időpontját a Neptunban a Megjegyzés rovatban találjátok.
Komoly teremproblémák miatt még várhatók változások a termeket illetően, a végleges termeket a Neptunban, az órarendi adatok-rovatban fogjátok megtalálni illetve az első tanítási héten a faliújságon.
Az esetleges időpontváltozásokat a honlapon tesszük közzé.
Kérem, hogy ha az órarend és a Neptun között esetleg eltérést találtok (pl. az időpontnál), azt mielőbb jelezzétek felém mailben, hogy korrigálni tudjam!

Új hallgatóinknak (BA, OMA, minor) az első tanítási héten tanulmányi és félévkezdési tájékoztatót tartunk, ennek időpontja: szeptember 11. hétfő, 8.30, helye a 133/2-es terem. (Akinek az órarendje szerint aznap 8-kor németes órája lesz, az 8-tól menjen be az adott órára és onnan az oktatóval átjönnek majd a tájékoztatóra.)

Szintén az első tanítási héten kerül majd sor a hagyományos “Tag der offenen Tür” programra, melynek keretében bemutatjuk az Intézetet. Ennek időpontja szeptember 14. csütörtök 12.00 óra, gyülekező a 124-es iroda előtt.

I. évfolyam tárgyai:
Mivel az első éveseknek a központi beiratkozás szeptember 5-én lesz, az első éves tárgyakat aznap fogjuk meghirdetni a Neptunban.
Az I. éves BA-s hallgatóknak javasoljuk egy-két kari szabadon választható tárgy felvételét, továbbá legalább egy “Emelt szintű nyelvgyakorlat” tárgy felvételét (tudnivalók itt ), mert e nélkül túl kevés lesz a féléves kreditszámuk. Mindezekről részletesen szó lesz a félév eleji tájékoztatón.

Tudnivalók Grammatika 1. és 2. ügyében:
Mintatantervi változások miatt ebben a félévben az első évfolyamnak a “Verben” tematikájú grammatika kerül meghirdetésre. A BA-képzés első évfolyama a Neptunban és az órarendben ” A német nyelv grammatikája: Igék” néven látja ezt a tárgyat, az ismétlők pedig “A német nyelv grammatikája 2.” néven. Az OMA-képzésben pedig mind az első évesek mind az ismétlők ” A német nyelv grammatikája 2.” néven fogják látni. Ez a tárgy több csoportban kerül meghirdetésre, hiszen az első évesek mellett azok is fel kell hogy vegyék, akiknek a 2016/17/2-es félévben nem sikerült teljesíteniük. Ők is több csoport közül választhatnak a tárgyfelvétel során. Mivel a tárgy elsőéves tárgynak számít, ezért – ahogy fentebb olvashatjátok – szept. 5-én kerül meghirdetésre.
Német nyelv grammatikája: Igék (ismétlőknek  A német nyelv grammatikája 2. ) c. tárgy  heti 2×2 óra! Az órarendben megtaláljátok minden kurzusnál a hozzá tartozó két időpontot. Ezek az időpontok összetartoznak, nem variálhatók egy-egy másik csoport időpontjával még akkor sem, ha ugyanaz az oktató! Tehát pl. ha valaki a kedd 8.00 – csüt. 8.00 párt vette fel, akkor mindig ebben a két időpontban lesz az órája, ehhez igazítsa a többi óráját, nem lehet a heti időpontokat “kombinálni”!
Akiknek a “Nomen” témájú grammatikát kell ismételniük, szintén fel tudják venni a tárgyat, ebben a félévben egy csoportban kerül meghirdetésre kifejezetten ismétlés céljából, tehát “A német nyelv grammatikája 1.” néven mind a BA, mind az OMA képzésben, de csak ismétlő hallgatók fogják tudni felvenni, az első éves tárgyakkal együtt kerül majd meghirdetésre.
A 2017-ben kezdő hallgatóknak a “Nomen” tematika a tavaszi félévben lesz, heti 2×2 órás tárgy lesz, a BA-képzés első évfolyama a Neptunban és az órarendben ” A német nyelv grammatikája: Nomen” néven látja majd ezt a tárgyat, az OMA-képzés első évfolyama pedig ” A német nyelv grammatikája 1.” néven fogja látni.

II. és III. BA-s hallgatók figyelmébe!
Mivel itt minden kötelező tárgy max. 2 csoportban van, az órarendet egyeztettük a holland minorral és a mediterrán spec.-cel, így a tárgyfelvételkor arra is tekintettel leszünk, hogy ők a megfelelő csoportokat tudják felvenni. Kérem az érintett hallgatókat, hogy bármilyen egyedi ütközést jelezzenek nekem mielőbb emailben.

Alapvizsga:
Aki a félév végén alapvizsgát kíván tenni, annak magát a tanegységet a tárgyfelvételkor kell felvenni!

A kötelezően választható BA-s tárgyakhoz a tudnivalókat és az adott félévi tárgyak témáját lsd. itt
Figyelem! Mivel a kötelezően választható tárgyak részben a első éveseket is érintik, ezért az első éves tárgyakkal együtt, szeptember 5-én kerülnek meghirdetésre.

Előfeltételek a tárgymeghirdetés során: lsd. itt

IT specializáció
Ne feledjétek, hogy az egy blokkban tartott tárgyaknál (pl. Online kommunikáció 1., 2., 3.) a tárgyakat a Neptunban külön-külön fel kell venni!

Egyebek:
– Amennyiben a tárgyfelvétel során Neptun-os technikai problémák merülnek fel (pl. lassú a rendszer, “kidobja” a hallgatót, nem tud bejelentkezni stb.), ne engem keressetek, ezekben nem tudok segíteni!
– Kérjük a hallgatókat, hogy limitemelési, “csoportbabeengedési” kérésekkel NE keressék az oktatókat, ebben én vagyok az illetékes a tárgyfelvétel idején!
– Kérem azokat a hallgatókat, akiknek freemail-es mailcíme van, hogy másik típusúra cseréljék le a címüket és azt állítsák be a Neptunban is, mert egy ideje rendszeresen visszajönnek a freemail-es címekre küldött levelek!
 Aki a tárgyfelvételi héten valamilyen teljesítendő tárgyát nem talál meghirdetve (pl. engedélyezett vizsgakurzus, vagy régebben kezdett hallgatók egyes tárgyakat a régebbi kódon kell hogy felvegyenek, stb.), kérem jelezze felém a tárgyfelvételi héten mailben.
– Mivel egyre több a csak OMA-s információ, a képzés hallgatóinak is létrehoztam egy külön információs felületet, a lap alján megtaláljátok a linkjét.
– Tanulmányi ügyintézés fogadóórái: http://gi.unideb.hu/hallgatoknak/aktualis-informaciok/

További infók:

Minoros hallgatóinknak  OMA képzés hallgatóinak
 Első éves hallgatóinknak
(frissítés alatt)
(osztatlan és BA képzés)

Szilágyi Katalin

Comments are closed.