Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Félévkezdés

 

FÉLÉVKEZDÉSHEZ

Szabadon választható/kötelezően választható tárgy:

Szabadon választható tárgyak közül ajánluk figyelmükbe a BTNM716OMA/ BTNM751BA Interkulturális komm. a tanításban c. tárgyat: tömbösített formában (május első napjaiban) színházi workshopon vehetnek részt.  Az óra nagyon érdekes tartalmú lesz, mindenkinek ajánljuk!

A következő kurzusokra még 1-1 szabad lehetőség rendelkezésükre áll:

BTNM725BA Nyelv és gondolkodás 1.
BTNM722_BA Jelentés és nyelvi cselekvés 2.
BTNM757BA Emelt szintű nyelvgyakorlat/Mondatalkotási gyakorlat
BTNM757BA Emelt szintű nyelvgyakorlat/ Pressespiegel
BTNM757BA Emelt szintű nyelvgyakorlat/Nem Nagy Kunst (újságírás)
BTNM757BA Emelt szintű nyelvgyakorlat/DAAD kirándulás
BTNM757BA Emelt szintű nyelvgyakorlat/Projektmenedzsment
BTNM738BA Irodalom és más médiumok/Irodalom és zene

 

Ügyintézés:

A hallgatói ügyintézés ideje: minden nap 9-12.00 óra. Kérünk mindenkit, hogy csak ezen időpontokban egyeztessen az oktatással kapcsolatos ügyekben az intézetben!

 

Alapvizsga:
Aki a félév végén alapvizsgát kíván tenni, annak magát a tanegységet a tárgyfelvételkor kell felvenni!

 

Mintatanterv- technikai hiba:

A 2015/16 és a 2016/17-es mintatantervben tévesen szerepel 2 tárgy típusa. Kérjük, figyeljenek rá, hogy az Országismeret és a Német országok kultúrtörténete kötelező órák. Kötelezően szabadon választható órákból 15 kredit kell, a listát a honlapon a képzési tervben megtalálják.

 

Végzős BA-hallgatók!

Kérjük, használják a honlapon található ellenőrző listát!

 

További infók:

Minoros hallgatóinknak  OMA képzés hallgatóinak
 Első éves hallgatóinknak
(frissítés alatt)
(osztatlan és BA képzés)

Toma Annamária

Comments are closed.